Rehabilitacja w ramach NFZ: rodzaje rehabilitacji leczniczej

2016-01-26 9:44

W zależności od dolegliwości możesz liczyć na rozmaite rodzaje rehabilitacji: kardiologiczną, neurologiczną, ogólnoustrojową, na oddziałach stacjonarnych i w warunkach ambulatoryjnych. Jeśli twoje zdrowie tego wymaga, skorzystaj z zabiegów fizjoterapeutycznych. Sprawdź, jakie przysługują ci zabiegi rehabilitacyjne w ramach NFZ i kto może wypisać na nie skierowanie.

Rehabilitacja w ramach NFZ: rodzaje rehabilitacji leczniczej
Autor: Photos.com

Spis treści

 1. Rodzaje rehabilitacji
 2. Rehabilitacja ambulatoryjna
 3. Rehabilitacja w warunkach domowych
 4. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego
 5. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego
 6. Rehabilitacja neurologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego
 7. Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego
 8. Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ambulatoryjnych
 9. Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego
 10. Rehabilitacja specjalistyczna nie sklasyfikowana odrębnie
 11. Zabiegi fizjoterapeutyczne

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w ramach NFZ może wypisać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego czyli każdy lekarz lub lekarz dentysta, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pracuje w placówce, która zawarła taką umowę.

Rodzaje rehabilitacji

W zależności od rodzaju i stopnia schorzenia przysługuje ci rehabilitacja:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w warunkach oddziału dziennego,
 • w warunkach domowych,
 • ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego,
 • neurologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego,
 • kardiologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego oraz w warunkach ambulatoryjnych,
 • pulmonologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego,
 • rehabilitacja specjalistyczna, nie sklasyfikowana odrębnie.

Rehabilitacja ambulatoryjna

W jej skład wchodzi:

 • porada rehabilitacyjna kontrolna - obejmuje badanie lekarskie bez dodatkowej diagnostyki, ocenę wyników badań dodatkowych, wypisanie recept, wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, wydanie zaleceń terapeutycznych.
 • porada rehabilitacyjna specjalistyczna - pierwsza porada lekarska w cyklu leczenia udzielona przez uprawnionego lekarza lub porada rehabilitacyjna kontrolna, która dodatkowo wymaga zlecenia przez lekarza dodatkowej diagnostyki. Diagnostyka ta nie obejmuje specjalistycznych badań odrębnie finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia.

W przypadku konieczności wykonania tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MRI), badań elektrofizjologicznych układu nerwowo-mięśniowego i innych badań finansowanych przez NFZ na zasadzie współfinansowania, lekarz poradni rehabilitacyjnej współpracuje z lekarzami innych poradni specjalistycznych.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Jest to rehabilitacja udzielana w twoim miejscu zamieszkania lub pobytu. Przysługuje ci, jeśli wymagasz rehabilitacji, a ze względu na stopień niepełnosprawności nie możesz dotrzeć do placówek lecznictwa ambulatoryjnego. Czas rehabilitacji: od 3 do 10 tygodni.

Ważne

NFZ nie finansuje gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, usług rekreacyjnych, masażu leczniczego zlecanego z innych powodów niż udokumentowane wskazania lekarskie, oraz innych świadczeń, których sposób finansowania określają odrębne przepisy.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego

Całodzienne świadczenie zdrowotne w ośrodku lub oddziale dziennym przysługuje ci,  kiedy nie możesz korzystać z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. W jego skład wchodzą:

 • co najmniej 2 porady lekarskie,
 • ćwiczenia,
 • zabiegi.

Należy do niego rehabilitacja narządów ruchu, w tym rehabilitacja ze wskazań ortopedycznych (pourazowych, po zabiegach operacyjnych, przy przewlekłych schorzeniach), reumatologicznych i innych. Czas rehabilitacji: do 6 tygodni, obejmuje min. 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego

Jest to całodobowe świadczenie zdrowotne udzielane w oddziale, obejmujące badania diagnostyczne, ćwiczenia /zabiegi, koszty hotelowe i wyżywienie. Przysługuje ci, kiedy nie można osiągnąć efektów leczenia w warunkach ambulatoryjnych i wymagasz całodobowego nadzoru fachowego. W zakres świadczeń wchodzi rehabilitacja narządu ruchu, w tym ze wskazań ortopedycznych (pourazowych, po zabiegach operacyjnych, przy przewlekłych schorzeniach), neurologicznych, reumatologicznych i innych. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawiają lekarze - specjaliści poszczególnych oddziałów. Czas rehabilitacji: od 3 do 6 tygodni, obejmuje min. 5 zabiegów dziennie, przez 6 dni w tygodniu.

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego

Odbywa się w warunkach stacjonarnych oddziału rehabilitacji neurologicznej. Początek rehabilitacji musi nastąpić w oddziale, w którym rozpoznano u Ciebie i rozpoczęto leczenie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.

NFZ finansuje rehabilitację neurologiczną w okresie do 3 miesięcy od wystąpienia ostrego incydentu mózgowego lub urazu ośrodkowego układu nerwowego, bądź operacji na ośrodkowym układzie nerwowym. Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wystawiają lekarze oddziałów neurologicznych, neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, intensywnej terapii, wewnętrznych oraz - w wyjątkowych przypadkach - lekarze poradni neurologicznych. Czas trwania rehabilitacji: od 3 do 6 tygodni.

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego

NFZ finansuje wyłącznie rehabilitację do 30 dni od wystąpienia ostrego epizodu (w przypadku operacji kardiochirurgicznej do 42 dni, a w sytuacjach uzasadnionych klinicznie do 60 dni) oraz inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego wymagające rehabilitacji kardiologicznej, szczególnie w przypadkach bezpośrednio po leczeniu szpitalnym.Na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych kieruje Cię bezpośrednio lekarz z oddziału szpitalnego, jeśli nie masz powikłań pooperacyjnych lub kiedy one już ustąpiły.

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ambulatoryjnych

Przysługuje Ci w okresie do 12 tygodni -  w szczególności po opuszczeniu oddziału kardiologicznego po przebytym zawale mięśnia sercowego, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych. Masz do niej prawo, jeśli po wyjściu ze szpitala nie możesz skorzystać z rehabilitacji w ośrodku stacjonarnym  ze względu na brak wolnych miejsc, z powodu sytuacji rodzinnej lub innych powodów, które Ci ją uniemożliwiają.

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego

Jej celem jest wyleczenie bądź zahamowanie choroby oraz niedopuszczenie do rozwoju niewydolności oddechowej (np. przy przewlekłych nieżytach oskrzeli, rozedmie i pylicy płuc, astmie oskrzelowej itd.). Jesteś na nią kierowany, jeśli z uwagi na kontynuację leczenia wymagasz kompleksowej rehabilitacji, a nie możesz z niej korzystać w warunkach ambulatoryjnych. Czas trwania rehabilitacji: do 3 tygodni.

Rehabilitacja specjalistyczna nie sklasyfikowana odrębnie

Jest to rehabilitacja:

 • osób niedowidzących i niewidomych,
 • narządu słuchu i mowy,
 • ręki,
 • dzieci z wadami twarzoczaszki,
 • dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym,
 • noworodków i niemowląt,
 • kobiet po mastektomii
 • i inne.

Rehabilitacja ta przysługuje w sytuacjach, kiedy stan zdrowia pacjenta wymaga kompleksowej pomocy, a nie może on korzystać ze świadczeń w warunkach ambulatoryjnych. NFZ finansuje wyłącznie program terapeutyczny obowiązujący w ramach danej rehabilitacji. Jeśli pacjent zamierza korzystać z zakwaterowania i wyżywienia, wnosi opłatę wynikającą z kosztów przedstawianych przez zakład opieki zdrowotnej.

Rehabilitacja specjalistyczna nie sklasyfikowana odrębnie wymaga szczegółowego programu rehabilitacji, pozytywnie zaopiniowanego przez konsultanta wojewódzkiego ds. rehabilitacji leczniczej.

Zabiegi fizjoterapeutyczne

Mogą być przeprowadzane w warunkach domowych, ambulatoryjnych lub stacjonarnych. Często stanowią część różnych rodzajów rehabilitacji wymienionych powyżej.

Należą do nich:

 • kinezyterapia
 • masaż
 • elektrolecznictwo
 • leczenie polem elektromagnetycznym
 • hydroterapia
 • krioterapia
 • balneoterapia

W przypadku skierowania na fizjoterapię przez lekarza innego niż lekarz ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, ortopedii, chirurgii ogólnej, reumatologii; mgr rehabilitacji/fizjoterapii lub mgr wf specjalista rehabilitacji ruchowej II stopnia przeprowadza badanie czynnościowe narządu ruchu oraz ustala program rehabilitacji zgodny ze skierowaniem i stanem zdrowotnym pacjenta. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z dysfunkcją narządu ruchu wywołane wadami postawy wystawia tylko lekarz poradni: rehabilitacyjnej, ortopedycznej, a program usprawniania opracowuje fizjoterapeuta.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza