Czytanie przed wieczerzą wigilijną. Jaką Ewangelię czytamy w Wigilię? Jakie modlitwy?

2023-12-20 9:48

Polska tradycja katolicka nakazuje, aby przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej odczytać fragment Ewangelii, mówiący o narodzinach Pana Jezusa. Który to fragment i kto powinien go przeczytać? Podpowiadamy, co się czyta w wigilię.

Jaką ewangelię czytamy w wigilię?
Autor: Getty Images Jaką ewangelię czytamy w wigilię?

Tradycje wigilijne, zwłaszcza w Polsce, są bardzo bogate i wiekowe. Co więcej - mimo zmian kulturowych i obyczajowych, większość z nich przetrwała do dzisiaj. Jedną z nich jest zwyczaj czytania Pisma Świętego przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej. Co się czyta przed wigilią i jak poprowadzić modlitwę przed wieczerzą?

Spis treści

  1. Dlaczego czyta się Ewangelię przed wigilią?
  2. Co się czyta na Wigilię? Wigilijna Ewangelia
  3. Kto czyta Ewangelię na Wigilii?
  4. Fragment z Pisma Świętego na Wigilię [TEKST]
  5. Co poza czytaniem Pisma Świętego? Modlitwy przed Wigilią
  6. Modlitwa przy wigilijnym stole [TEKST]
Niezwykła szopka w Różance. Takiej jeszcze nie widziałeś!

Dlaczego czyta się Ewangelię przed wigilią?

Wigilia to uroczystość obchodzona w przededniu narodzin Pana Jezusa. Ponieważ dla chrześcijan jest to ważne święto, dlatego Kościół zaleca, aby przed świętowaniem modlić się fragmentem Pisma Świętego, nawiązującym do wspominanych w wigilię wydarzeń.

Co się czyta na Wigilię? Wigilijna Ewangelia

Zgodnie z tradycją, przed wieczerza wigilijną czytany jest fragment Pisma Świętego opisujący narodziny Chrystusa. Od wieków fragmentem tym jest 2 rozdział z Ewangelii św. Łukasza, wers od 1 do 14 (Łk. 2, 1-14).

Ewangelia św. Łukasza jest uważana przez biblistów za jedną z piękniej napisanych ksiąg Nowego Testamentu, uważa się też, że jej autor znał Maryję, mógł więc - spisując historię Bożego Narodzenia, opierać się na jej słowach.

Dodatkowo, to jedyna Ewangelia, które opisują moment narodzin Chrystusa: pozostałych trzech ewangelistów zaczyna swoje opowieści od późniejszych wydarzeń z życia Mesjasza lub - tak jak św. Mateusz - skupia się wyłącznie na zapowiedzi narodzin Jezusa św. Józefowi, a potem przechodzi do opisu przybycia Trzech Króli do stajenki.

Św. Łukasz w 2 rozdziale swojej Ewangelii opisuje moment, w którym Maryja wraz ze św. Józefem wyrusza do Betlejem, aby wziąć udział w spisie ludności, opisuje narodziny Chrystusa oraz ogłoszenie światu tej nowiny, czyli ukazanie się anioła pasterzom, którzy w okolicy paśli swoje trzody.

Czytaj również: Jak obchodzi się Święta Bożego Narodzenia w innych krajach?

Kolędy polskie. 5 najpiękniejszych kolęd dla dzieci [PDF]

Kto czyta Ewangelię na Wigilii?

Tradycja nakazywała, aby Pismo Święte czytała w wigilię głowa rodziny, albo najstarszy jej członek. Zazwyczaj zaszczytu tego dostępował dziadek lub ojciec.

Bardzo często w domach spotyka się jednak zwyczaj, według którego Ewangelię czyta najmłodszy, zdolny do tego członek rodziny, zazwyczaj chłopiec. Najstarszemu z rodu przypada wówczas obowiązek rozdania zebranym gościom opłatka i rozpoczęcie dzielenia się nim i skłaniania sobie wzajemnie życzeń.

Fragment z Pisma Świętego na Wigilię [TEKST]

NOWY TESTAMENT, Ewangelia wg św. Łukasza

Rozdział 2

Narodzenie Jezusa

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Pasterze u żłóbka

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

(Biblia Tysiąclecia, Pallotinum)

Co poza czytaniem Pisma Świętego? Modlitwy przed Wigilią

Modlitwę rozpoczynamy przy zgaszonej choince i z przygotowanymi na stole, nieodpalonymi świecami. Modlitwa wigilijna rozpoczyna i kończy czytanie Ewangelii. Po zakończonej modlitwie dzielimy się opłatkiem. Potem rozpoczynamy kolację wigilijną i wspólne kolędowanie. 

Zobacz też: Kolędy dla dzieci - 5 najsłynniejszych kolęd na święta

Modlitwa przy wigilijnym stole [TEKST]

Prowadzący modlitwę rozpoczyna, czyniąc znak krzyża:– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.– Amen.

Zapala ustawioną na stole świecę i mówi:– Światło Chrystusa.– Bogu niech będą dzięki - odpowiada reszta,

a włączając światełka choinki:– Dziś Chrystus się narodził - mówi prowadzący.– Radujmy się i weselmy - odpowiada reszta modlących się.

Potem odczytany jest fragment z Ewangelii wg św. Łk 2, 1-20 lub wg św. Mt 1, 18-25.

Modlitwa (mówiona przez prowadzącego):Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy Ci za noc, w której posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel wszystkim ludom i narodom daru miłości, zgody i życia w pokoju;

Wysłuchaj nas, Panie - odpowiada reszta zgromadzonych.

Przy narodzeniu Jezusa aniołowie ogłaszali ludziom pokój. Obdarz Twoim pokojem nas, zebranych przy wigilijnym stole oraz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych;Wszystkich ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, biednych pociesz i umocnij Twoją Dobrą Nowiną i życzliwością okazaną im przez bliźnich;Naszych drogich zmarłych, bliskich i znajomych obdarz blaskiem i szczęściem przebywania w wieczności Twojej chwały;Spraw, aby każda ludzka rodzina przez Jezusa „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.Wspominamy dziś wydarzenie narodzin Jezusa, o którym słyszeliśmy w Ewangelii.

Wyznajmy naszą wiarę:Wierzę w Boga…i odmówmy modlitwę PańskąOjcze nasz…

Modlitwa (mówiona przez prowadzącego):Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojego światła w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dowiedz się: Jak wytłumaczyć dziecku Boże Narodzenie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza