Prawo a dziecko w przyczepce

2009-07-24 14:07

Z bardzo małym dzieckiem również możecie korzystać z przyjemności rowerowych przejażdżek. Najpopularniejsze są foteliki, ale coraz częściej można spotkać maluchy w przyczepkach. Co na to polskie prawo?

Prawo a dziecko w przyczepce
Autor: photos.com

Obecne przepisy ruchu drogowego (art. 63 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym) zabraniają przewozu osób w przyczepie, z wyjątkiem dwóch określonych sytuacji, tj. dozwolony jest:

  • przewóz dzieci do szkół i przedszkoli  i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy,
  • przewóz konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy i też z zachowaniem szczegółowych wymogów.

Poniżej przedstawiamy opinię podinsp. Leszka Jankowskiego, eksperta Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Odnosząc się wprost do zagadnienia przewozu dzieci w przyczepkach rowerowych, należy stwierdzić, że to rozwiązanie posiada pewne zalety, przy których trzeba jednak zaakcentować nasuwające się wątpliwości.

Rower połączony z taką przyczepką w większości przypadków staje się pojazdem wielośladowym, co sprawia, że korzystanie z dróg dla rowerów, oznakowanych znakiem C-13, staje się niemożliwe. W konsekwencji tego, kierujący takim rowerem jest obowiązany poruszać się po jezdni wśród innych uczestników ruchu, co w naszym przekonaniu stwarza większe zagrożenie bezpieczeństwa, aniżeli przewożenie dziecka w foteliku po drogach dla rowerów.

Niezależnie od dokonania zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, niezmiennym pozostanie szerokość budowanych w Polsce dróg dla rowerów, przeznaczonych głównie dla rowerów jednośladowych. Niższa prędkość roweru z przyczepką może w tym momencie stanowić dodatkowe utrudnienie dla innych rowerzystów, prowadząc nawet do  sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Odrębną kwestią pozostaje  wyprzedzanie takiego pojazdu. Ustawodawca przewidział szczególną ochronę pojazdów jednośladowych. O ile art. 24 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym nakazuje zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m w razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego, o tyle w przypadku innych pojazdów mówi się o zachowaniu jedynie bezpiecznego odstępu.

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa osób podróżujących rowerem z przyczepką, pozostają także gorsze właściwości manewrowe takiego zespołu pojazdów, które w sytuacji zagrożenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypadku drogowego.

Rodzic, który decyduje się na przewożenie dziecka w przyczepce rowerowej może zostać ukarany za:

  • naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach mandatem 100 zł
  • niestosowanie się do znaku C-13 mandatem 100 zł