Cytaty o małżeństwie - 15 najlepszych cytatów o małżeństwie

2019-11-27 10:54

Jak postrzegają małżeństwo znani i lubiani? Małżeństwo według kobiet i mężczyzn, pisarzy, naukowców i artystów. Poznaj najzabawniejsze i najtrafniejsze cytaty na temat małżeństwa.

Cytaty o małżeństwie
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. 1. Najbardziej rozczarowane małżeństwem są zawsze te kobiety, które wyszły za mąż, by nie pracować.
 2. 2. Ar­mia, małżeństwo, kościół i bank: oto czte­rech Jeźdźców Apokalipsy.
 3. 3. Małżeństwo nie jest sta­nem, jest umiejętnością. 
 4. 4. Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo. 
 5. 5. Małżeństwo - dożywo­cie za miłość. 
 6. 6. A jed­nak is­tnieje małżeństwo, które spra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dość - zaślu­biny je­go córki. 
 7. 7. Bardzo niebez­pie­cznie jest spot­kać ko­bietę, która nas całko­wicie ro­zumie. Kończy się to zaw­sze małżeństwem.
 8. 8. Żona Ein­steina za­pyta­na, czy ro­zumie teorię względności, odpowiedziała: - Nie. Ale znam mo­jego męża i wiem, że można mu ufać. 
 9. 9. Mąż: człowiek, który nig­dy nie pa­mięta o twoich urodzi­nach, ale w to­warzys­twie chętnie wy­mienia twój wiek. 
 10. 10. La­dy Nan­cy As­tor: Win­ston, gdy­byś był moim mężem, to zat­rułabym twoją herbatę. Win­ston Chur­chill: Nan­cy, gdy­byś była moją żoną, to bym ją wypił.
 11. 11. W początkach nauko­wej ka­riery Al­berta Ein­steina pe­wien dzien­ni­karz spy­tał pa­nią Ein­stein, co myśli o swoim mężu. - Mój mąż to ge­niusz! On umie ro­bić ab­so­lut­nie wszys­tko, z wyjątkiem pieniędzy. 
 12. 12. Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.
 13. 13. Niejedno małżeństwo uratowałby tłumacz.
 14. 14. W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
 15. 15. Żonaci wzdychają zawsze głębiej, niż kawalerowie.

1. Najbardziej rozczarowane małżeństwem są zawsze te kobiety, które wyszły za mąż, by nie pracować.

Marlena Dietrich

2. Ar­mia, małżeństwo, kościół i bank: oto czte­rech Jeźdźców Apokalipsy.

Carlos Ruíz Zafón

3. Małżeństwo nie jest sta­nem, jest umiejętnością. 

Magdalena Samozwaniec

4. Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo. 

John Stuart Mill

5. Małżeństwo - dożywo­cie za miłość. 

Renata Szuman-Fikus

6. A jed­nak is­tnieje małżeństwo, które spra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dość - zaślu­biny je­go córki. 

Marcel Achard

7. Bardzo niebez­pie­cznie jest spot­kać ko­bietę, która nas całko­wicie ro­zumie. Kończy się to zaw­sze małżeństwem.

Oscar Wilde

8. Żona Ein­steina za­pyta­na, czy ro­zumie teorię względności, odpowiedziała: - Nie. Ale znam mo­jego męża i wiem, że można mu ufać. 

Albert Einstein

9. Mąż: człowiek, który nig­dy nie pa­mięta o twoich urodzi­nach, ale w to­warzys­twie chętnie wy­mienia twój wiek. 

Marilyn Monroe

10. La­dy Nan­cy As­tor: Win­ston, gdy­byś był moim mężem, to zat­rułabym twoją herbatę. Win­ston Chur­chill: Nan­cy, gdy­byś była moją żoną, to bym ją wypił.

Winston Churchill

11. W początkach nauko­wej ka­riery Al­berta Ein­steina pe­wien dzien­ni­karz spy­tał pa­nią Ein­stein, co myśli o swoim mężu. - Mój mąż to ge­niusz! On umie ro­bić ab­so­lut­nie wszys­tko, z wyjątkiem pieniędzy. 

Albert Einstein

12. Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.

Zdzisław Dolatowski

13. Niejedno małżeństwo uratowałby tłumacz.

Aleksander Kumor

14. W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.

Magdalena Samozwaniec

15. Żonaci wzdychają zawsze głębiej, niż kawalerowie.

Johann Nestroy

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza