Czy można kochać więcej niż jedną osobę? Czy POLIAMORIA jest normą?

2014-02-12 11:56

W starożytności zdefiniowano miłość jako uczucie, które może łączyć tylko dwoje ludzi. Ale przecież zdarzają się sytuacje, kiedy jeden z partnerów darzy uczuciem nie tylko swoją obecną partnerkę, ale również poprzednią - w takim przypadku mamy do czynienia z poliamoriią. Czy zaangażowanie w związek miłosny z więcej niż jedną osobą jest normą?

Poliamoria
Autor: _photos.com

Zgodnie z definicją „poliamoria to związek miłosny z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie, za zgodą i wiedzą wszystkich tworzących dany związek osób.” (Wikipedia) Warto odróżnić poliamorię od poligamii, która oznacza małżeństwo jednej osoby z kilkoma.
Termin poliamoria – który pojawił się w 1990 roku na określenie związków wieloosobowych - jest obecnie używany w dość szerokim znaczeniu i dotyczy dowolnej relacji miłosnej bądź seksualnej, w której nie obowiązuje wyłączność seksualna.

Okazuje się, że osób, które darzą uczuciem więcej niż jedną osobę jest wiele i coraz głośniej się o mówi i pisze o tego typu związkach.

W programie "Pytanie na śniadanie" prowadzonym przez Marzenę Rogalską oraz Łukasza Nowickiego seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz ostrzegł przed niebezpieczeństwem nadużywania pojęcia poliamorii, które może być wykorzystywane jako wymówka dla zdrady.

– Ci którzy do mnie przychodzą i mówią, że są poliamoryczni, po prostu nie chcą się przyznać, że zdradzają – stwierdził Lew-Starowicz.

TVP/x-news