Cytaty o małżeństwie - 15 najlepszych cytatów o małżeństwie

2019-11-27 10:54
Cytaty o małżeństwie
Autor: Getty Images

Jak postrzegają małżeństwo znani i lubiani? Małżeństwo według kobiet i mężczyzn, pisarzy, naukowców i artystów. Poznaj najzabawniejsze i najtrafniejsze cytaty na temat małżeństwa.

1. Najbardziej rozczarowane małżeństwem są zawsze te kobiety, które wyszły za mąż, by nie pracować.

Marlena Dietrich

2. Ar­mia, małżeństwo, kościół i bank: oto czte­rech Jeźdźców Apokalipsy.

Carlos Ruíz Zafón

3. Małżeństwo nie jest sta­nem, jest umiejętnością. 

Magdalena Samozwaniec

4. Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo. 

John Stuart Mill

5. Małżeństwo - dożywo­cie za miłość. 

Renata Szuman-Fikus

6. A jed­nak is­tnieje małżeństwo, które spra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dość - zaślu­biny je­go córki. 

Marcel Achard

7. Bardzo niebez­pie­cznie jest spot­kać ko­bietę, która nas całko­wicie ro­zumie. Kończy się to zaw­sze małżeństwem.

Oscar Wilde

8. Żona Ein­steina za­pyta­na, czy ro­zumie teorię względności, odpowiedziała: - Nie. Ale znam mo­jego męża i wiem, że można mu ufać. 

Albert Einstein

9. Mąż: człowiek, który nig­dy nie pa­mięta o twoich urodzi­nach, ale w to­warzys­twie chętnie wy­mienia twój wiek. 

Marilyn Monroe

10. La­dy Nan­cy As­tor: Win­ston, gdy­byś był moim mężem, to zat­rułabym twoją herbatę. Win­ston Chur­chill: Nan­cy, gdy­byś była moją żoną, to bym ją wypił.

Winston Churchill

11. W początkach nauko­wej ka­riery Al­berta Ein­steina pe­wien dzien­ni­karz spy­tał pa­nią Ein­stein, co myśli o swoim mężu. - Mój mąż to ge­niusz! On umie ro­bić ab­so­lut­nie wszys­tko, z wyjątkiem pieniędzy. 

Albert Einstein

12. Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.

Zdzisław Dolatowski

13. Niejedno małżeństwo uratowałby tłumacz.

Aleksander Kumor

14. W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.

Magdalena Samozwaniec

15. Żonaci wzdychają zawsze głębiej, niż kawalerowie.

Johann Nestroy

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W magazynie Dziecko Zakupy i My: ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży, a także inspiracje i porady dla całej rodziny! Sprawdź, jak zadbać o najbliższych – czytaj już za 3 zł!

Sprawdź
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE