Edukacja seksualna: kiedy 1+1=3, czyli akcje edukacyjne na temat świadomych zachowań seksualnych

2011-04-15 16:50

Jak wygląda edukacja seksualne w Polsce? Młodzi ludzie w Polsce nie mają wystarczającej wiedzy o życiu seksualnym. W domach rodzinnych od pokoleń nie rozmawia się o antykoncepcji i zapobieganiu ciąży, a edukacja seksualna w szkole niewiele się zmieniła - wykazały badania CBOS przeprowadzone w ramach trzech edycji kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Potrzeba edukacji seksualnej wśród młodzieży jest wciąż wielka, dlatego rusza IV edycja kampanii.

matka z nastolatkami
Autor: materiały prasowe

Spis treści

  1. Edukacja seksualna: uświadamianie dzieci
  2. Antykoncepcja wśród młodzieży
  3. Edukacja seksualna: kampania Świadome rodzicielstwo

Edukacja seksualna - raport. W tym roku oprócz stałych elementów kampanii takich, jak akcje edukacyjne w ramach Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa, po raz pierwszy w kampanię zostaną zaangażowane szkoły ponadgimnazjalne. Wraz z rozpoczęciem kampanii ukaże się książka pod redakcją prof. Zbigniewa Izdebskiego „(Zbyt) młodzi rodzice”, będąca opracowaniem badań CBOS dot. sytuacji młodych rodziców i dziadków.

Edukacja seksualna: uświadamianie dzieci

Badania przeprowadzone w ramach trzech edycji Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wykazały, że młodzi ludzie w Polsce nie mają dostatecznej wiedzy o życiu seksualnym. Brak obowiązkowych lekcji edukacji seksualnej, a także rozmów z rodzicami na tematy związane z dojrzewaniem powodują, że młodzi ludzie nie są przygotowani do odpowiedzialnego rozpoczęcia życia seksualnego.

Nieletnie matki: nastoletnia ciąża ≥≥≥

Patrząc z perspektywy czasu, zarówno młodociane matki, jak i ojcowie przyznają, że ich wiedza na temat życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych była niewystarczająca. Prawie wszystkie uczestniczki badania1 uważają, że powinny być lepiej poinformowane o życiu seksualnym. Z tym zdaniem zgadzają się również młodociani ojcowie. Według nich najważniejsza rola w edukacji seksualnej powinna przypadać rodzicom oraz szkole, gdzie lekcje winny być obowiązkowe2. Większość szkół jednak w ogóle nie prowadzi zajęć z wychowania seksualnego. Tam, gdzie lekcje są prowadzone nie są traktowane poważnie i poświęca się im zbyt mało czasu: niewiele mówi się o antykoncepcji i konsekwencjach wczesnego rozpoczęcia współżycia seksualnego. Krytycznie o poziomie edukacji w szkołach wypowiadają się także rodzice młodocianych rodziców1. Niestety domowa edukacja „seksualna” jest również znikoma, ponieważ rodzice nie mają wiedzy, potrzeby bądź chęci, by uczestniczyć aktywnie w edukacji seksualnej swojego dziecka. Większość z nich nie porusza w rozmowach z dziećmi tematu środków antykoncepcyjnych, uważając, że jeszcze jest za wcześnie na takie tematy lub błędnie zakładając, że ich dzieci są właściwie wyedukowane przez Internet i media2. O antykoncepcji młodzież dowiaduje się więc głównie od rówieśników i z Internetu, mimo że oczekuje, aby rzetelną wiedzę przekazywali im rodzice lub opiekunowie – 72,9%, szkoła – 61,6% oraz lekarz lub farmaceuta – 35,7%.3 Jak alarmują lekarze, obniża się wiek inicjacji seksualnej, a wśród małoletnich jest coraz więcej nieplanowanych ciąż.

Antykoncepcja wśród młodzieży

- Stan wiedzy młodzieży na temat antykoncepcji jest zatrważający. Niepokojące jest, że młody człowiek jest całkowicie zdany na siebie w podejmowaniu tak istotnej decyzji, jaką jest rozpoczęcie współżycia seksualnego. Może liczyć ewentualnie na wsparcie również nieświadomych rówieśników czy szukać informacji w Internecie na temat antykoncepcji – uważa dr n. med. Grzegorz Południewski z Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

By promować odpowiedzialne zachowania seksualne oraz wiedzę antykoncepcyjną, od 2008 roku prowadzone są działania edukacyjne w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Stałym elementem kampanii są akcje świadomościowe, które odbywają się w 5 miastach Polski podczas tzw. Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa uwzględniającego w kalendarzu Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Do tej pory Kampania „Kiedy 1+1=3” odwiedziła Białystok, Olsztyn, Łódź, Poznań, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Toruń, Zieloną Górę, Kraków, Katowice, Kielce i Rzeszów. W tym roku akcje edukacyjne planowane są w Zamościu, Szczecinie, Płocku, Krakowie i Warszawie.

W namiocie Kampanii „Kiedy 1+1=3” młodzież będzie mogła skorzystać z porad ekspertów: ginekologa i edukatora seksualnego/seksuologa oraz sprawdzić swoją wiedzę o antykoncepcji w quizach. Dla par spodziewających się dziecka przewidziano konsultacje z położnymi ze szkół rodzenia. W kąciku dla najmłodszych dzieci pod opieką animatorów będą mogły wziąć udział w grach i zabawach związanych z tematem rodziny. Podczas akcji tradycyjnie już będzie dystrybuowany specjalny poradnik opracowany pod merytoryczną opieką Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – „Przewodnik po antykoncepcji, czyli jak świadomie planować rodzinę”. Nowym edukacyjnym materiałem będzie książka pod redakcją prof. Zbigniewa Izdebskiego „(Zbyt) młodzi rodzice” będąca opracowaniem badań CBOS dot. sytuacji młodych rodziców i dziadków.

- Realizacja rzetelnej edukacji seksualnej polega na przekazywaniu wiedzy przez osoby kompetentne, a także umiejętności prowadzenia dialogu w domach na tematy związane z życiem seksualnym – mówi prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog – Wierzę, że pomocnym narzędziem w przełamywaniu barier w rozmowach o seksie zarówno dla rodziców, jak i dzieci stanie się publikacja podsumowująca trzy lata badań przeprowadzonych w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”.

- W związku z brakiem obowiązkowych lekcji wychowania seksualnego, w tym roku po raz pierwszy chcemy wesprzeć w edukacji szkoły ponadgimnazjalne. Będziemy zachęcać uczniów do udziału w akcjach świadomościowych w ramach Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa. Każda szkoła, która zaangażuje się w kampanię otrzyma „Przewodnik po antykoncepcji, czyli jak świadomie planować rodzinę”. Wśród zainteresowanych placówek zostanie rozdystrybuowana książka pod redakcją prof. Izdebskiego „(Zbyt) młodzi rodzice” mówi Magdalena Bober, z firmy Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., która jest inicjatorem kampanii.

Edukacja seksualna: kampania Świadome rodzicielstwo

Wkrótce ruszy również odświeżona strona internetowa kampanii www.swiadomerodzicielstwo.com, na której można znaleźć informacje o Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” przewodnik po antykoncepcji, a także zapowiedzi działań w ramach kampanii.

Kampanię „Kiedy 1+1=3” wspierają patroni honorowi: Towarzystwo Rozwoju Rodziny i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a także liczne instytucje samorządowe i media. Inicjatorem Kampanii jest firma Gedeon Richter – patron świadomego rodzicielstwa.

W tekście wykorzystano następujące badania

1 Badanie CBOS, marzec 2010, wywiady pogłębione z 30 „młodocianymi dziadkami”, tj. osobami, które zostały babcią/dziadkiem zanim ich syn/córka ukończyły 18 lat

2 Badanie CBOS, marzec 2010, wywiady pogłębione z 30 „młodocianymi dziadkami”, tj. osobami, które zostały babcią/dziadkiem zanim ich syn/córka ukończyły 18 lat

3 Badanie CBOS, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat

1 Badanie CBOS, kwiecień 2008, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi matkami z różnych regionów Polski, 14 kobiet urodziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 6 nie później niż 5 lat temu, 5 ponad 5 lat temu i 10 ponad 10 lat temu przeprowadzone na zlecenie organizatorów Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”

2 Badanie CBOS, marzec/kwiecień 2009, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi ojcami z różnych regionów Polski, 7 mężczyzn zostało ojcami w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 5 mężczyzn nie później niż 5 lat temu, 5 ponad 5 lat temu i 13 ponad 10 lat temu.

materiały prasowe
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza