Czy można brać antybiotyki w czasie karmienie piersią?

2022-01-19 11:31

Antybiotyki podczas karmienia piersią mogą stać się koniecznością, gdy karmiącą mamę dopadnie angina, zapalenie oskrzeli, infekcja dróg moczowych, zapalenie piersi lub inne stany chorobowe. Wiele kobiet zadaje sobie w takiej sytuacji pytanie: czy będę mogła karmić przyjmując antybiotyk? Czy antybiotyk, który przyjmuję nie zaszkodzi dziecku?

Antybiotyki a karmienie piersią
Autor: Getty Images

Czy można brać antybiotyki w czasie karmienie piersią? Młode mamy nierzadko uzyskują w swoim otoczeniu (a zdarza się, że także od osób z wykształceniem medycznym) błędne odpowiedzi na powyższe pytania oraz otrzymują zalecenie odstawienia dziecka od piersi i zatrzymanie laktacji z powodu konieczności przyjmowania antybiotyku.

Część mam kończy z tego powodu karmienie piersią na wczesnym etapie życia dziecka. Inne rezygnują z leczenia, narażając w ten sposób swoje zdrowie.

Tymczasem, w większości przypadków możliwe jest takie dobranie antybiotyku, aby odstawienie od piersi nie było w ogóle konieczne. W rzadkich przypadkach potrzebne jest odstawienie czasowe.

Spis treści

 1. Antybiotyki, które możesz zażywać karmiąc piersią
 2. Antybiotyki przeciwwskazane podczas karmienia piersią
 3. Czy dany antybiotyk jest bezpieczny podczas karmienia
 4. Zasady przyjmowania antybiotyków podczas karmienia piersią
Antybiotyki: prawdy i mity

Antybiotyki, które możesz zażywać karmiąc piersią

Za bezpieczne w trakcie karmienia piersią dozwolone są takie antybiotyki jak:

 • penicyliny (amoksycylina, ampicylina, karbenicylina, piperacylina, tykarcylina i preparaty złożone z kwasem klawulanowym i sulbaktamem),
 • cefalosporyny,
 • aminoglikozydy (amikacyna, gentamycyna),
 • monobaktamy (aztreonam),
 • karbapenemy (imipenem, meropenem),
 • glikopeptydy (teikoplanina, wankomycyna),
 • polimyksyny (kolistyna).

Do antybiotyków, które są dopuszczalne w okresie karmienia piersią, jednakże konieczne jest obserwowanie dziecka pod kątem ewentualnych objawów ubocznych, należą:

 • makrolidy (azytromycyna, erytromycyna, klarytromycyna, spiramycyna),
 • chinolony (cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna, pefloksacyna),
 • sulfonamidy (sulfametoksazol + trimetoprim),
 • antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (streptomycyna, ryfampicyna).

Antybiotyki dopuszczalne podczas karmienia piersią pod pewnymi warunkami:

 • tetracykliny (doksycyklina) – można je stosować krótkotrwale, ale są przeciwwskazane przy długotrwałym stosowaniu (> 3 tygodni),
 • metronidazol – można karmić dziecko nie wcześniej niż po upływie 2 godzin po dożylnym podaniu tego antybiotyku.

Czytaj również: Karmisz i masz stwardnienie w piersi? To może być ropień sutka

Leki a karmienie piersią: które leki można bezpiecznie przyjmować? Wywiad z farmaceutą

Antybiotyki przeciwwskazane podczas karmienia piersią

Do grupy antybiotyków podczas przyjmowania których karmienie piersią jest bezwzględnie przeciwwskazane należą:

 • amfenikole (chloamfenikol)
 • kwas nalidyksowy (stosowany w leczeniu zakażeń dróg moczowych)

W przypadku stosowania tych antybiotyków konieczne jest czasowe zaprzestanie karmienia piersią. Nie musi to oznaczać końca laktacji! Regularne odciąganie pokarmu (który w tej sytuacji należy wylewać), pozwoli utrzymać laktację i powrócić do karmienia piersią po zakończeniu antybiotykoterapii.

Czy dany antybiotyk jest bezpieczny podczas karmienia

Jeśli chcesz się upewnić czy przepisany przez lekarza antybiotyk jest bezpieczny / dopuszczalny podczas karmienia piersią:

 • znajdź na opakowaniu / ulotce nazwę substancji czynnej znajdującej się w leku (Leki zazwyczaj mają dwie nazwy – nazwę handlową zastrzeżoną przez konkretnego producenta i nazwę międzynarodową czyli nazwę substancji czynnej. Nazwa substancji czynnej jest zwykle umieszczona pod nazwą handlową leku i w części ulotki „Co to za lek i w jakim celu się go stosuje?” W przypadku antybiotyków, w ulotce jest też określona grupa antybiotyków do której dany lek należy np. należy do grupy leków zwanych „penicylinami”);
 • sprawdź czy przepisany antybiotyk znajduje się na powyższej liście antybiotyków bezpiecznych / dopuszczalnych podczas karmienia piersią;
 • możesz też sprawdzić bezpieczeństwo stosowania danego antybiotyku (a także innych leków) podczas karmienia piersią, wpisując nazwę międzynarodową leku na stronie http://www.e-lactancia.org/.

Zasady przyjmowania antybiotyków podczas karmienia piersią

 • Jeśli to tylko możliwe, antybiotyk należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu piersią, tak aby przerwa pomiędzy zażyciem leku a kolejnym karmieniem była jak najdłuższa.
 • Jednocześnie należy pamiętać, że antybiotyki znajdujące się na liście „bezpieczne podczas karmienia piersią” nie powinny mieć negatywnego wpływu na dziecko, nawet jeśli zostałyby podane wkrótce przed karmieniem. Jest to informacja szczególnie ważna dla matek noworodków, które z natury często zgłaszają się do piersi.
 • Istotne jest, aby matka karmiąca przyjmowała preparaty probiotyczne przez cały okres antybiotykoterapii i nawet do 3 miesięcy po jej zakończeniu (w celu odbudowy fizjologicznej flory bakteryjnej w swoim organizmie).
O autorze
Magdalena Hul, położna ze Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni
Magdalena Hul, położna ze Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni