Adopcja międzynarodowa: jak zaadoptować dziecko z zagranicy?

2014-02-11 16:22

Adopcje dzieci z zagranicy zdarzają sie w Polsce stosunkowo rzadko. Niewiele dzieci jest adoptowanych przez obcokrajowców i niewiele polskich rodzin decyduje się adoptować dzieci obcego pochodzenia. Zgodnie z prawem adopcja miedzynarodowa może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy jest to jedyny sposób, by zapewnić dziecku odpowiednie środowisko rodzinne. Jak zaadoptować dziecko z zagranicy?

adopcja miedzynarodowa
Autor: _photos.com Adopcje zagraniczne zdarzają sie w Polsce rzadko, ale są możliwe.

Spis treści

 1. Jakie ośrodkie pośredniczą w adopcji zagranicznej
 2. Dokumenty potrzebne do adopcji międzynarodowej

Adopcja międzynarodowa, choć zdarza się w Polsce rzadko, jest możliwa. Zgodę na adopcję dziecka z zagranicy wydaje sąd rodzinny, który kieruje się zawsze dobrem dziecka i sprawdza, czy procedura została wypełniona zgodnie z przepisami Konwencji Haskiej.

>> Jakie problemy mogą spotkać rodziców adopcyjnych?

Jakie ośrodkie pośredniczą w adopcji zagranicznej

Pośrednictwo w tej procedurze prowadzą trzy polskie ośrodki wyznaczone przez Ministra Polityki Społecznej, które znajdują się w Warszawie. Są to:

Dobrze wiedzieć

 • Krajowy Ośrodek Adopcyjny, TPD, 00–325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6;
 • Publiczny Ośrodek Adopcyjny, 02–018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 75;
 • Katpicki Ośrodek Adopcyjny, 04–357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196.
 • Polskie rodziny pragnące zaadoptować dziecko z zagranicy, powinny się zwrócić w swoim województwie do ośrodka adopcyjnego, który przygotuje rodzinę do procesu adopcyjnego i zgromadzi niezbędne dokumenty, a następnie prześle je do jednego z trzech wyżej wymienionych ośrodków zajmujących się adopcjami zagranicznymi.

  >> Jak wygląda proces adopcji w Polsce?

  Dokumenty potrzebne do adopcji międzynarodowej

  • wniosek do organu centralnego państwa pochodzenia dziecka o adopcję dziecka/dzieci wraz z prośbą o wpisanie wnioskodawców na tzw. listę rodzin oczekujących,
  • odpisy aktów urodzenia przyszłych rodziców,
  • odpis aktu małżeństwa,
  • wyciąg z rejestru karnego (wystawiony w ciągu ostatniego 1 miesiąca),
  • poświadczenie obywatelstwa,
  • zaświadczenie o zarobkach,
  • dokumentacja medyczna – poświadczenie braku przeciwwskazań medycznych,
  • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez uprawnioną instytucję.

  >> Jak zbudowac więź z dzieckiem adoptowanym?

  Wymagane dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa, z którego  pochodzi dziecko.Następnie zgromadzona dokumentacja jest przesyłana do polskiego organu centralnego ds. adopcji zagranicznych (jego funkcję spełnia Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej).

  Dzień Dobry TVN/x-news