Zaszłaś w ciążę będąc na urlopie wychowawczym? Zobacz, co mówią na ten temat przepisy

2022-05-30 16:03

Ciąża na urlopie wychowawczym daje kobiecie wiele możliwości. Przyszła mama może skorzystać z prawa do płatnego zasiłku chorobowego, urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Warto poznać wszystkie kwestie prawne, gdy zachodzi się w ciążę na wychowawczym.

Zaszłaś w ciążę będąc na urlopie wychowawczym? Zobacz, co mówią na ten temat przepisy
Autor: Getty images Zobacz, co mówią na ten temat przepisy

Ciąża na wychowawczym to wcale nie jest rzadki przypadek. Niektóre kobiety szybko decydują się na drugie dziecko po urodzeniu pierwszego. Chcą by ich pociechy nie dzieliła duża różnica wieku, liczą na wspólne odpieluchowanie, a tym samym szybsze usamodzielnienie się dzieci, wspólne zabawy i wspólne dorastanie.

Czasem kolejna ciąża jest jednak nieplanowana. W obu wypadkach kobieta staje w obliczu możliwie stresującej sytuacji, czyli ciąży na urlopie wychowawczym. Pojawiają się wtedy zmartwienia - jak rozwiązać tę sprawę z pracodawcą, jakie możliwości ma kobieta ciężarna i jak wyglądają kwestie prawne dotyczące ciąży na wychowawczym.

Spis treści

  1. Ciąża na wychowawczym - jakie masz możliwości?
  2. Ciąża w czasie urlopu wychowawczego
  3. Pozostanie na urlopie wychowawczym w drugiej ciąży
Urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Ciąża na wychowawczym - jakie masz możliwości?

Warto przede wszystkim wiedzieć, jakie możliwości ma ciężarna kobieta, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Gdy dowiaduje się o ciąży, może być aktywna zawodowo, jeśli dobrze się czuje. Jeśli jest inaczej, przysługuje jej zwolnienie lekarskie, czyli L4 i zrezygnowanie z aktywności zawodowej.

Będąc na L4 kobieta otrzymuje zasiłek chorobowy, który jest wypłacany do końca ciąży. Następnie kobieta może iść na urlop macierzyński. Trwa on pół roku i może być wydłużony o kolejne pół roku. Obie wersje oznaczają inny rodzaj rozliczenia.

Jeśli kobieta zdecyduje się iść na pół roku na urlop macierzyński, wtedy otrzymuje 100 proc. średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli natomiast chciałaby przedłużyć ten czas o kolejne pół roku, wtedy otrzyma 60 proc. pensji. Może jednak od razu zdecydować, że idzie na roczny urlop macierzyński, a wtedy od początku będzie otrzymywała 80 proc. pensji.

Gdy urlop macierzyński zakończy się, kobieta może wrócić do pracy, ale nie musi. Istnieje bowiem możliwość przejścia na urlop wychowawczy, który jest urlopem bezpłatnym. Kobieta wciąż jednak zachowuje miejsce pracy, natomiast nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Może jednak ubiegać się o zasiłek wychowawczy, którego przyznanie jest jednak zależne od sytuacji materialnej rodziny. Decyzję o przyznaniu zasiłku wychowawczego podejmuje właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Urlop wychowawczy trwa do trzech lat i może być przerwany w dowolnym momencie, jednak tylko za zgodą pracodawcy. Aby wrócić do pracy, należy złożyć powiadomienie 30 dni przed planowanym powrotem. Co jednak jeśli w czasie trwania urlopu wychowawczego zajdzie w kolejną ciążę?

Czytaj: Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym

URLOP WYCHOWAWCZY. Jak wykorzystać ten czas na ROZWÓJ OSOBISTY? [5 PODPOWIEDZI]

Ciąża w czasie urlopu wychowawczego

Z racji tego, że urlop wychowawczy jest bezpłatny, kobiecie, która zajdzie w ciążę w tym czasie, nie przysługują żadne świadczenia. Okazuje się jednak, że istnieje opcja, dzięki której kobieta może zapewnić sobie wsparcie finansowe. Taką możliwość daje przerwanie trwającego urlopu wychowawczego i powrót do pracy.

Jest to zgodne z Kodeksem pracy art. 186(3) Ustawy z 26 czerwca 1974 roku. Według zapisu pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego "w każdym czasie - za zgodną pracodawcy" oraz "po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy".

Okazuje się bowiem, że kobieta może wrócić nawet tylko na "jeden dzień" pracy, a następnie udać się do lekarza po zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży. Istotny jest tu powrót do pracy, nawet na bardzo krótki czas, a następnie okazanie zwolnienia lekarskiego. Brak zachowania tej kolejności skutkuje tym, że kobiecie nie będą przysługiwały żadne świadczenia.

Jeśli jednak kobieta wróciła do pracy, a następnie udała się na L4, to procedura będzie wyglądała tak samo jak w przypadku pierwszej ciąży - kobiecie będzie przysługiwał zasiłek chorobowy z tytułu ciąży, którego wysokość zostanie wyliczona na podstawie 12 miesięcy sprzed pierwszego L4. Kobieta będzie wtedy otrzymywać 100 proc. średniej pensji z tego okresu.

Gdy ciąża zakończy się, kobieta znów może iść na płatny urlop macierzyński. Jego wysokość będzie wynosiła tyle samo, co w przypadku pierwszej ciąży. Dalsza procedura również nie ulega zmianie - kobieta może iść na bezpłatny urlop wychowawczy lub wrócić do pracy.

Czytaj również: Kontrola ZUS w ciąży - jak wygląda i co wolno robić na zwolnieniu w czasie ciąży

Kobieta w ciąży na zwolnieniu lekarskim – 14 najczęstszych pytań przyszłych mam

Pozostanie na urlopie wychowawczym w drugiej ciąży

Oczywiście kobieta może podjąć również inną decyzję i pozostać na urlopie wychowawczym, gdy dowie się o kolejnej ciąży. W takim wypadku nie musi dopełniać żadnych formalności. Warto jednak wiedzieć, że jeśli urlop wychowawczy kończy się po dniu porodu, to kobieta zostaje na wychowawczym przez okres całej ciąży.

Natomiast jeśli wychowawczy ma się skończyć przed dniem porodu, to wtedy część ciąży kobieta spędzi na urlopie, a część w pracy. Istotny jest także fakt, że kobiecie nie przysługuje zasiłek chorobowy, jeśli w trakcie urlopu wychowawczego, będąc w ciąży, zachoruje.

Gdy dochodzi do przerwania urlopu wychowawczego, to po porodzie rozpoczyna się urlop macierzyński. Kobieta może także skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Na ten czas przysługuje zasiłek macierzyński. Jeśli jednak kobieta pozostała na urlopie wychowawczym, to może po porodzie dalej na nim przebywać lub przerwać przed porodem urlop, składając właściwy wniosek u pracodawcy, a następnie rozpocząć urlop macierzyński.

Trzeba mieć na uwadze jednak fakt, że poród automatycznie nie przerywa urlopu wychowawczego. Ten kończy się aż upłynie jego termin lub zostanie przerwany. Zachodząc więc w drugą ciążę na urlopie wychowawczy, należy pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności, jeśli chce się korzystać ze wsparcia finansowego.