Czy dziecko może poruszać się po ścieżce rowerowej na rowerze, rolkach lub deskorolce?

2021-06-18 8:35

W przestrzeni miejskiej można zauważyć coraz więcej rolkarzy i deskorolkarzy i dzieci na rowerkach, które często poruszają się po ścieżkach rowerowych. Czy jest to zgodne z prawem? Dowiedz się, co na ten temat mówią eksperci.

Dziecko na ścieżce rowerowej
Autor: Getty Images

Gry zaczyna się wiosna, na osiedlach pojawia się coraz więcej rowerów, hulajnóg i deskorolek. Jak wygląda od strony prawnej jazda dziecka rowerem lub hulajnogą po ulicy?

Spis treści

  1. Czy dziecko poruszające się na rowerze, rolkach lub deskorolce to nadal pieszy?
  2. Czy jazda na rolkach lub deskorolce po ścieżce rowerowej jest legalna?
  3. A jeśli dojdzie do kolizji na ścieżce rowerowej rolkarza/deskorolkarza z rowerzystą?
  4. Czy dziecko na rowerze może poruszać się po ścieżce rowerowej?

Czy dziecko poruszające się na rowerze, rolkach lub deskorolce to nadal pieszy?

Zgodnie z obowiązującym prawem na drodze mamy pieszych oraz osoby kierujące pojazdami. Według przepisów pieszym jest osoba znajdująca się na drodze poza pojazdem. Osoba ta może np. prowadzić, ciągnąć lub pchać rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki.

Pieszym jest też osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, a także, co jest bardzo istotne, dziecko do 10. roku życia kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej. Z kolei osobą kierującą pojazdem jest np. dorosła osoba jadąca rowerem.

Tym samym dziecko oraz każda inna osoba poruszające się na rolkach lub deskorolce, w świetle prawa uznawana jest za pieszego, gdyż nie prowadzi pojazdu.

Czy jazda na rolkach lub deskorolce po ścieżce rowerowej jest legalna?

Zgodne z obowiązującym prawem pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi – podkreśla kom. Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Tym samym jazda na rolkach po drodze rowerowej jest co do zasady zakazana. Wyjątek od zakazu stanowi sytuacja, gdy nie ma chodnika lub pobocza, albo gdy korzystanie z nich jest niemożliwe – dodaje Opas.

WAŻNE: Jadący na rolkach czy deskorolce piesi, nie mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla innych pieszych, tym samym korzystając z chodnika, muszą pamiętać m.in. o dostosowaniu prędkości.

Zasady bezpiecznej jazdy na hulajnodze

A jeśli dojdzie do kolizji na ścieżce rowerowej rolkarza/deskorolkarza z rowerzystą?

Jak podkreśla podkom. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji: – Do takiej kolizji w ogóle nie powinno dojść, gdyż osoba poruszająca się na rolkach czy deskorolce, nie powinna znaleźć się na drodze dla rowerów. Jeśli już jednak do niej dojdzie, trzeba wziąć pod uwagę artykuł trzeci Prawa o ruchu drogowym, który informuje, że jeśli jest taka możliwość, to „każdy uczestnik ruchu ma obowiązek uniknąć niebezpiecznego zdarzenia”.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli rowerzysta widzi na drodze dla rowerów rolkarza lub deskorolkarza i jedzie wprost na niego, bez zamiaru wykonania skrętu lub hamowania, bo np. uważa, że ma pierwszeństwo, to w takiej sytuacji, zdarzenie jest również inaczej rozpatrywane. Wtedy na miejsce kolizji muszą przyjechać policjanci i rozpatrywać sytuację indywidualnie. Generalnie jednak podstawą jest to, że osoba poruszająca się na rolkach lub deskorolce nie powinna znaleźć się na drodze dla rowerów.

Czytaj: Spacer z dzieckiem: dlaczego jest ważny? Czego dziecko uczy się na spacerze?

Jak nauczyć dziecko jazdy no rowerze?

Czy dziecko na rowerze może poruszać się po ścieżce rowerowej?

Pamiętać należy również o tym, że z dróg rowerowych wolno korzystać wyłącznie rowerzystom powyżej 10 roku życia. Młodsze dzieci, kierujące rowerem mają obowiązek korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych. W takiej sytuacji chodnikiem lub drogą dla pieszych powinien poruszać się także ich opiekun.

Co ważne, taki kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym – przypomina radca prawny Paweł Miodek. – Natomiast, co istotne, ograniczeń tych nie stosuje się w strefie zamieszkania.

Pieszy, a także osoby poruszające się na rolkach czy deskorolce mogą w wyznaczonej strefie korzystać z całej szerokości drogi, a także mają pierwszeństwo przed innymi, nieuprzywilejowanymi pojazdami – dodaje Miodek.

Warto pamiętać, że za nieprzestrzeganie powyższych zasad, grożą mandaty karne oraz grzywny, dlatego też zarówno rodzice, jak i ich pociechy powinni zaznajomić się z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Nasi Partnerzy polecają