Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

2017-06-22 13:30 Beata Turska
rejestracja dziecka urodzonego za granicą
Autor: thinkstockphotos.com

Twoje dziecko urodziło się poza granicami Polski? Sprawdź, jak je zarejestrować i jak uzyskać polski akt urodzenia. 

Akt urodzenia dziecka to bardzo ważny dokument. Otrzymujemy go po rejestracji dziecka w USC, także tego urodzonego za granicą. Dzięki niemu dziecko zaczyna istnieć także urzędowo: otrzymuje imię i nazwisko, PESEL dziecka i meldunek, może też korzystać z opieki medycznej, uzyskać dowód osobisty i paszport. Jak uzyskać akt urodzenia dziecka?

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą? 

Dziecko urodzone za granicą rejestruje się w polskim urzędzie stanu cywilnego (USC) na trzy sposoby.

1. Jeśli akt urodzenia dziecka powstał za granicą, dokonuje się jego przeniesienia (czyli, mówiąc urzędowo – transkrypcji) do rejestru stanu cywilnego w Polsce.

2. Jeśli uzyskanie odpisu zagranicznego aktu urodzenia jest niemożliwe albo bardzo trudne, dokonuje się jego odtworzenia.

3. Jeśli dziecko nie zostało zarejestrowane w kraju, w którym się urodziło, lub jeśli przyszło na świat w kraju, w którym nie prowadzi się rejestracji stanu cywilnego (dzieje się tak np. w Szwecji, Norwegii i Finlandii – narodziny dziecka odnotowuje tam urząd podatkowy), rejestruje się je w Polsce.

Wnioski w tych sprawach można składać w polskim USC w dowolnym terminie i nie ma tu żadnego ograniczenia czasowego. Robi się to nawet wówczas, gdy dziecko jest już pełnoletnie.

Kto może złożyć wniosek o zarejestrowanie dziecka urodzonego za granicą?

Wniosek składają w USC rodzice lub samo dziecko (po osiągnięciu pełnoletniości).

Sprawę można załatwić osobiście (np. podczas wakacji w kraju), za pośrednictwem polskiego konsula lub poprzez mieszkającego w Polsce pełnomocnika (może nim być ktoś z rodziny, np. babcia czy brat lub osoba niespokrewniona).

Gdzie rejestruje się dziecko urodzone za granicą?

Sprawy tego rodzaju można załatwiać w dowolnym polskim USC, a więc jeśli np. przebywający za granicą rodzice dziecka są zameldowani w Krakowie, a babcia, którą poprosili o dokonanie formalności, jest z Wrocławia, akt urodzenia dziecka może zostać sporządzony we Wrocławiu - tak, aby było jej wygodniej.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o rejestrację dziecka urodzonego za granicą?

Rodzaj składanych dokumentów zależy od okoliczności, a co za tym idzie - od tego, w jakim trybie (transkrypcja, odtworzenie, rejestracja) sprawa będzie załatwiana.

  • Do wniosku o transkrypcję dołączamy oryginalny odpis aktu urodzenia (zagranicznego), jego urzędowe tłumaczenie na język polski (dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula, chyba że akt sporządzono na druku wielojęzycznym – wtedy nie trzeba go tłumaczyć).

Uwaga! W różnych krajach obowiązują różne przepisy, dlatego zdarza się, że polski akt urodzenia trzeba uzupełnić o brakujące dane (najczęściej daty i miejsca urodzenia rodziców) lub sprostować te, które zostały wpisane niewłaściwie.

  • Do wniosku o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia trzeba dołączyć dokument informujący o tym, gdzie, kiedy i przez kogo dziecko zostało urodzone wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
  • Wniosek o zarejestrowanie dziecka, którego narodzin nie zarejestrowano za granicą (bo taka rejestracja nie jest tam prowadzona), również powinien zawierać dokument potwierdzający fakt jego narodzin oraz informację o rodzicach. Na przykład w Szwecji czy Norwegii wydają go organy podatkowe.
  • W każdym z tych przypadków pomocne są także odpisy aktu małżeństwa rodziców lub – jeśli rodzice nie są małżeństwem – odpisy ich aktów urodzenia. Przydają się do weryfikacji, sprostowania i/lub uzupełnienia danych w zagranicznym akcie.

Ile trwa załatwienie wniosku o rejestrację dziecka urodzonego za granicą?

Sprawy tego rodzaju załatwiane są zazwyczaj w ciągu kilku dni. Zdarza się, że konieczne jest postępowanie wyjaśniające (np. trzeba uzyskać dokumenty potrzebne do uzupełnienia lub sprostowania danych w zagranicznym akcie urodzenia), które może trwać nie dłużej niż miesiąc (a w szczególnie skomplikowanych sprawach – 2 miesiące).

Uwaga! Po transkrypcji, odtworzeniu aktu urodzenia lub zarejestrowaniu dziecka urodzonego za granicą osoba, która złożyła wniosek, otrzymuje tylko odpis aktu urodzenia. W przeciwieństwie do dzieci urodzonych w Polsce, te, które przyszły na świat za granicą, nie dostają numeru PESEL w USC. Zostanie im on nadany wraz z pierwszym polskim dokumentem tożsamości - dowodem osobistym (w urzędzie miasta lub gminy) albo paszportem (w urzędzie wojewódzkim).

Opłaty za wniosek o rejestrację

Za zarejestrowanie dziecka urodzonego za granicą trzeba zapłacić.

 ▪ Odpis aktu urodzenia po dokonaniu transkrypcji kosztuje 50 zł. Jeśli wymaga sprostowania lub uzupełnienia – dodatkowo 39 zł.

▪ Odpis aktu urodzenia wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu urodzenia to koszt 39 zł.

▪ Odpis aktu urodzenia po zarejestrowaniu dziecka urodzonego w państwie, gdzie nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, kosztuje 39 zł.

▪ Pełnomocnictwo udzielone osobie, która nie jest bliskim krewnym (np. babcią lub dziadkiem, synem lub córką, bratem lub siostrą) – kosztuje 17 zł

konsultacja tekstu: Joanna Wołcz, zastępczyni kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE