Prawa po poronieniu: rejestracja dziecka, zasiłek, urlop macierzyński po poronieniu

2017-02-23 10:08

Prawa po poronieniu przysługują każdej kobiecie, która straciła dziecko w wyniku poronienia. Bez względu na to, w którym miesiącu ciąży nastąpiło poronienie, kobieta ma prawo do pochowania swojego dziecka, rejestracji go w Urzędzie Stanu Cywilnego, odebrania zasiłku pogrzebowego (4000 zł) oraz przejścia na skrócony urlop macierzyński, trwający 56 dni. Jak skorzystać z praw po poronieniu?

Prawa po poronieniu
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Prawa po poronieniu: organizacja pogrzebu 
  2. Odebranie karty martwego urodzenia po poronieniu
  3. Prawa po poronieniu: rejestracja dziecka w USC
  4. Przyczyny i objawy poronienia samoistnego WIDEO
  5. Prawa po poronieniu: odebranie zasiłku pogrzebowego
  6. Skrócony urlop macierzyński po poronieniu
  7. Polecamy wideo: Poronienie

Prawa po poronieniu: organizacja pogrzebu 

Aby pochować swoje dziecko po poronieniu, rodzice muszą odebrać ze szpitala jeden z dwóch dokumentów: kartę zgonu lub kartę martwego urodzenia. Karta zgonu daje rodzicom wyłącznie możliwość organizacji pochówku, natomiast karta martwego urodzenia - pozwala na skorzystanie z pozostałych praw.

Z dokumentem należy udać się do zarządcy cmentarza i ustalić z nim szczegóły pogrzebu. Może to być ceremonia świecka lub z udziałem przedstawiciela wybranego wyznania. Dziecko może zostać pochowane we własnym grobie lub w grobie rodzinnym.

Odebranie karty martwego urodzenia po poronieniu

Ten dokument zostaje wydany przez szpital, jeśli znana jest płeć dziecka. Powinnaś wiedzieć, że jeśli poronienie nastąpiło na wczesnym etapie ciąży (przed 16. tygodniem ciąży), lekarz może nie być w stanie określić płci.

Masz wtedy prawo do wypożyczenia próbek tkanek dziecka i zlecenia realizacji genetycznych badań płci. Dzięki nim płeć zostanie ustalona na podstawie badań DNA. Wynik takiego testu jest pewny niezależnie od czasu trwania ciąży. Pamiętaj, że tylko odebranie karty martwego urodzenia pozwoli Ci na skorzystanie z reszty praw.

Prawa po poronieniu: rejestracja dziecka w USC

Rejestracja dziecka w USC następuje po wydaniu przez szpital karty martwego urodzenia. Następnie placówka medyczna w ciągu 1 dnia przekaże ją do USC lub rodzicom dziecka. Jeśli dostanie ją rodzic, ma 3 dni na przekazanie jej do USC. Później w urzędzie zostanie spisany akt urodzenia dziecka z wszystkimi niezbędnymi danymi (m.in. imię, nazwisko, płeć, dane rodziców) oraz z adnotacją o urodzeniu martwym. Akt ten zastępuje akt zgonu.

Przyczyny i objawy poronienia samoistnego WIDEO

Prawa po poronieniu: odebranie zasiłku pogrzebowego

Po organizacji pogrzebu masz prawo do odebrania zasiłku pogrzebowego – 4000 zł. Możesz ubiegać się o niego w czasie 12 miesięcy od dnia poronienia. W tym celu powinnaś przedstawić w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych akt urodzenia dziecka wraz z wnioskiem o zasiłek i dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty (np. faktury, umowy).

Skrócony urlop macierzyński po poronieniu

Urlop macierzyński po poronieniu wynosi 56 dni. Czas ten liczy się od dnia poronienia, a urlop jest płatny 100%. Aby z niego skorzystać, musisz przedstawić pracodawcy akt urodzenia dziecka (z adnotacją o urodzeniu martwym). Ma on obowiązek udzielenia urlopu. Nie może też wymagać innych dokumentów, np. medycznych.

Artykuł powstał we współpracy z testDNA, www.testDNA.pl

Polecamy wideo: Poronienie

Poronienia zdarzają się dosyć często. Według statystyk co szósta ciąża kończy się poronieniem. Jest to ogromna strata dla kobiety i doświadczenie, z którym trudno sobie poradzić.