Rejestracja noworodka w USC

2015-02-23 10:39

Zasady rejestracji noworodków w USC zmieniły się 1 marca 2015 roku. Tego dnia weszły w życie trzy ustawy: Ustawa o ewidencji ludności, Ustawa o dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego. Przeczytaj, co konkretnie się zmieniło w zakresie rejestracji noworodków w USC.

Rejestracja noworodka w USC
Autor: _photos.com Zmiany prawne dotyczące rejestracji noworodka wchodzą w życie 1 marca 2015 roku. Dotyczą otrzymywania numeru PESEL i wzorów kart urodzenia i martwego urodzenia. 

Spis treści

  1. Rejestracja noworodka w USC: nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia
  2. Rejestracja noworodka w USC: PESEL w urzędzie stanu cywilnego
  3. Rejestracja noworodka w USC: odpis w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju

Od 1 marca 2015 roku rejestracja noworodka w USC jest dla rodziców znacznie łatwiejsza. Mniejsza jest bowiem liczba formalności, które muszą załatwić. Sprawdź, co się zmieniło!

>> Sprawdź, jakie formalności trzeba załatwić tuż przed porodem >>

Formalności po narodzinach dziecka - o czym i kiedy trzeba pamiętać?

Rejestracja noworodka w USC: nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia

1 marca 2015 roku zaczęły obowiązywać nowe wzory kart urodzenia i kart martwego urodzenia, które wypełnia szpital. Jeśli dziecko urodziło się żywe, kartę urodzenia szpital powinien przekazać do właściwego urzędu stanu cywilnego w ciągu trzech dni od daty wypełnienia. W przypadku martwego porodu kartę martwego urodzenia należy przekazać do urzędu stanu cywilnego w ciągu jednego dnia od jej sporządzenia. Należy dodać, że kartę martwego urodzenia wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy można określić płeć dziecka. Jeśli nie została ona ustalona lub nie można jej ustalić - karty nie wypełnia się.

Rejestracja noworodka w USC: PESEL w urzędzie stanu cywilnego

Aby zarejestrować noworodka w USC, trzeba zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka, a nie zamieszkania rodziców. Jeżeli rodzice są zameldowani np. w Lublinie, ale dziecko urodziło się w Warszawie, to trzeba zgłosić się do USC w Warszawie - właściwego ze względu na lokalizację szpitala (szpital powinin poinformować o adresie Urzędu Stanu Cywilnego).Informację o urodzeniu dziecka trzeba zgłosić w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia i trzy dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Za przygotowanie takich dokumentów odpowiada szpital i to jego przedstawiciel musi przekazać kartę do odpowiedniego USC odpowiednio w ciągu trzech i jednego dnia od chwili, gdy jest gotowa.

>> Jakie zasady przyznawania becikowego obowiązują w 2015 roku >>

Bezpośrednio po zarejestrowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC) faktu urodzenia dziecka, rodzic dostaje bezpłatnie odpis skrócony aktu urodzenia.

Wraz z rejestracją noworodka w USC dziecko otrzymuje również zameldowanie. Co więcej, System Rejestrów Państwowych od razu generuje dla niego PESEL. Dzięki temu rodzice nie muszą chodzić do kolejnych urzędów, by tam załatwić tę sprawę.

Rejestracja noworodka w USC: odpis w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju

Obecnie dodatkowy odpis aktu urodzenia dziecka można uzyskać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.