Zwolnienie lekarskie (L-4) na dziecko: kto, kiedy i na ile czasu może je otrzymać?

2021-09-14 14:29

Zwolnienie lekarskie na dziecko przysługuje obojgu rodzicom. Takie L-4 na dziecko lekarz wystawia w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (w zaświadczeniu powinna być wskazana data urodzenia tej osoby i jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym). Opieka nad chorym dzieckiem w ciągu roku może wynosić odpowiednio maksymalnie 14, 30 lub 60 dni w roku kalendarzowym.

Zwolnienie lekarskie (L-4) na dziecko: kto, kiedy i na ile czasu może je otrzymać
Autor: photos.com Zwolnienie lekarskie (L-4) na dziecko: kto, kiedy i na ile czasu może je otrzymać

Zwolnienie lekarskie na dziecko to temat interesujący wszystkich rodziców, gdyż zdarzają się sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie wykonywać pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem. Opieka nad chorym dzieckiem przysługuje każdemu rodzicowi posiadającemu ubezpieczenie chorobowe.

W takich przypadkach osoba, mająca ubezpieczenie chorobowe, może uzyskać zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny (druk ZUS ZLA) czyli potocznie zwolnienie L-4 na dziecko.

Spis treści

  1. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?
  2. Zamknięte żłobki i przedszkola z powodu koronawirusa?
  3. Do kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego?
  4. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?
  5. Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Zwolnienie lekarskie na dziecko - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Ubezpieczenie chorobowe posiada każdy pracownik, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia jest ono dobrowolne, co oznacza, że te osoby mogą posiadać ubezpieczenie chorobowe o ile złożyły wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem (uwaga osoby zatrudnione na umowę o dzieło nigdy nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym).

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (w zaświadczeniu powinna być wskazana data urodzenia tej osoby i jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym) jest dokumentem, który umożliwia uzyskanie przez osobę posiadającą ubezpieczenie chorobowe zasiłku opiekuńczego w okresie niezdolności do pracy.

Zobacz: Przerwa w pracy na karmienie piersią - kiedy przysługuje?

Uwaga! Zwolnienie w czasie epidemii koronawirusa

Zamknięte żłobki i przedszkola z powodu koronawirusa?

11 marca rząd poinformował o zamknięciu od poniedziałku (16 marca) wszystkich placówek oświatowych (żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół). 12 i 13 marca placówki będą dostępne dla dzieci, którym rodzice nie zdążyli zapewnić opieki.

W obliczu coraz większej liczby zachorowań na koronawirusa, 7 marca 2020 r. Podpisana została specustawa. W myśl nowego zarządzenia rodzice, których dziecko do lat 8 uczęszczało do placówki opiekuńczej zamkniętej z powodu kwarantanny lub z powodu epidemii koronoawirusem, mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zasiłek nie wymaga uzyskania zwolnienia lekarskiego u lekarza. Aby go uzyskać, należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A).

Do kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat przez okres zwolnienia od wykonywania pracy nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym (uprawnienie jest niezależne od ilości dzieci wymagających opieki).

Natomiast w przypadku starszych dzieci, tj. mających ukończone 14 lat, zasiłek opiekuńczy może przysługiwać przez okres nie dłuższy niż 14 dni w roku kalendarzowym.

W określonych sytuacjach zasiłek może przysługiwać również w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do ukończenia 8 lat, np. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza - w tej sytuacji usprawiedliwienie nieobecności w pracy następuje w oparciu o oświadczenie pracownika, a nie zwolnienie lekarskie.

Zobacz: Zasiłek macierzyński już nie dla wszystkich? Oto zmiany, jakie proponuje ZUS

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Istotne jest, że uprawnienie do zasiłku opiekuńczego przysługuje nie tylko na własne dzieci ubezpieczonego, ale również na dzieci jego małżonka (nie jest wymagane przysposobienie), dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku, co w przypadku pracowników zasadniczo odpowiada kwocie 80 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku przy czym nie dotyczy to opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Akty prawne:1. ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Zobacz: Czy lekarz może wystawić kobiecie w ciąży zwolnienie lekarskie wstecz?

Choroby wieku dziecięcego. Czy rozpoznasz je po objawach?

Pytanie 1 z 10
Powiększenie oraz obrzęk ślinianki przyusznej, wysoka gorączka, złe samopoczucie, ból podczas jedzenia i picia to jedne z najczęstszych objawów:
Zdjęcie

Więcej o koronawirusie:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza