L4 NA DZIECKO: kiedy jest przyznawane zwolnienie lekarskie na dziecko?

2013-10-01 20:27

Jakie są zasady przyznawania zwolnienia lekarskiego na dziecko? Jeśli twoje dziecko zachoruje albo nie ma kto się nim zająć, masz prawo wziąć zwolnienie lekarskie na opiekę nad nim. Takie zwolnienie traktuje się jako zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego.

Grypa groźna również dla dzieci
Autor: photos.com

Spis treści:

Kto może uzyskać zwolnienie lekarskie na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Czy zasiłek opiekuńczy dotyczy jedynie biologicznych rodziców dziecka?

Zwolnienie lekarskie na dziecko. Komu przysługuje i w jakim wymiarze? WIDEO

Zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem chorym do ukończenia 14. roku życia, a nad dzieckiem zdrowym do lat 8 w następujących przypadkach:

  • nieprzewidzianego zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko lub choroby osoby sprawującej dzienną opiekę nad dzieckiem,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, gdy ta choroba lub poród uniemożliwiają opiekę nad dzieckiem,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego w stacjonarnej placówce opieki medycznej.

Kto może uzyskać zwolnienie lekarskie na dziecko?

O zwolnienie lekarskie na dziecko może się ubiegać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Musi to być osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym lub taka, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W ciągu roku przysługuje 60 dni zwolnienia lekarskiego.

Limit ten dotyczy wszystkich członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, bez względu na ich liczbę, oraz liczbę dzieci wymagających opieki. Czyli matka i ojca mogą wykorzystać łącznie, maksymalnie 60 dni urlopu opiekuńczego bez względu na liczbę posiadanych dzieci.

Na dziecko powyżej 14. roku życia lub innego chorego członka rodziny można wykorzystać maksymalnie 14 dni zwolnienia. 

Zasiłek opiekuńczy podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko

Podczas zwolnienia lekarskiego wypłacany jest zasiłek opiekuńczy, który wynosi 80 proc. wynagrodzenia liczonego jako średnia z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli zwolnienie przekroczy 60 dni, zasiłek nie jest już wypłacany. Zasiłek wypłaca ZUS.

Zasiłek opiekuńczy można uzyskać pod warunkiem, że w gospodarstwie domowym nie ma innych osób, które mogą sprawować opiekę nad dzieckiem. Zasada ta nie dotyczy sprawowania opieki nad dziećmi do 2. roku życia. Do osób, które mogą opiekować się dzieckiem nie zalicza się:

  • osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • osób starszych, które ze względu na swój wiek są niesprawne fizycznie lub psychicznie,
  • osób, które odpoczywają po przepracowanej nocnej zmianie,
  • osób, które prowadzą gospodarstwo rolne,
  • osób, które prowadzą swoją działalność, ale ze względu na specyfikę pracy nie mogą regulować godzin pracy,
  • osób chorych.

Czytaj:

Zwolnienie elektroniczne: 5 rzeczy, które warto wiedzieć o e-zwolnieniu w ciąży

Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński

Bliźniaki a urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i inne świadczenia

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Aby mieć podstawę do otrzymania zasiłku opiekuńczego należy złożyć formularz Z-15A. Formularz można znaleźć na stronie ZUS-u. Do wypełnionego formularza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie. W przypadku gdy rodzic stara się o zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły lub żłobka do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie.

Czy zasiłek opiekuńczy dotyczy jedynie biologicznych rodziców dziecka?

O zasiłek opiekuńczy mogą starać się również rodzice  dzieci przysposobionych, małżonkowie rodzica, osoby, które przyjęły dzieci na swoje wychowanie i utrzymanie.

Zwolnienie lekarskie na dziecko. Komu przysługuje i w jakim wymiarze? WIDEO

 

Zwolnienie lekarskie na dziecko - komu przysługuje i w jakim wymiarze
Sonda
Czy w ciągu roku wykorzystujesz całe 26 dni urlopu?
www.dlarodzinki.pl