Opieka na dziecko: ile dni przysługuje na dziecko?

2019-07-08 13:11

Dni opieki nad dzieckiem przydają się w różnych losowych sytuacjach – na przykład kiedy pracujący rodzic musi pójść z dzieckiem na szczepienie lub do dentysty, albo z jakiegoś powodu nie może zaprowadzić dziecka do przedszkola. Ile wolnego można mieć na dziecko i komu przysługuje opieka nad dzieckiem?

Opieka na dziecko
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Opieka na dziecko a liczba dzieci
  2. Opieka na dziecko a forma zatrudnienia
  3. Opieka na dziecko - wniosek

Kwestię dni opieki nad dzieckiem reguluje pierwszy paragraf artykułu 188 kodeksu pracy. Zgodnie z nim każdy pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, co roku ma prawo do dwóch dni (lub 16 godzin) wolnego od pracy z jednoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Opieka na dziecko a liczba dzieci

  • Te dwa dni przyznawane są dodatkowo i nie są brane z urlopu wypoczynkowego
  • Liczba dni opieki, jakie przysługują rodzicowi, nie zależy od liczby dzieci – nawet jeśli rodzic wychowuje trójkę dzieci, które nie skończyły 14 lat, w ciągu roku kalendarzowego może skorzystać tylko z dwóch dni lub 16 godzin opieki
  • Dni te przysługują wówczas, kiedy dziecko jest zdrowe (gdy malec zachoruje, rodzic może wziąć zwolnienie na dziecko)
  • Można z nich skorzystać jednorazowo lub podzielić na dni lub nawet na godziny
  • Niewykorzystane przepadają – w odróżnieniu od urlopu płatnego nie można z nich skorzystać w następnym roku.

Opieka na dziecko przysługuje zarówno na dziecko własne, jak i adoptowane, przysposobione oraz wychowywane w ramach rodziny zastępczej

Opieka na dziecko a forma zatrudnienia

Z obu dni opieki nad dzieckiem może skorzystać tylko jedno z rodziców – mama lub tata. Jeśli oboje pracują, to muszą zdecydować, które z nich będzie korzystać z tego przywileju (dopuszczalne jest jednak podzielenie się tym uprawnieniem w taki sposób, że każdy z rodziców wykorzysta po jednym dniu).

Warto jednak podkreślić, że prawo do skorzystania z dni opieki nad dzieckiem mają tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub też spółdzielczej umowy o pracę. Nie przysługuje ono natomiast osobom zatrudnionym na umowę zlilecenie lub o dzieło.

Rodzic dziecka, które nie skończyło 14 lat, i który jest zatrudniony na pełen etat, ma w ciągu roku do dyspozycji dwa dni opieki na dziecko. Nie ma przy tym znaczenia forma zatrudnienia drugiego rodzica – zwłaszcza to, czy prowadzi działalność gospodarczą lub jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Gdy rodzic zatrudniony jest na część etatu, liczbę godzin opieki ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, a przysługującą niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się „w górę”, do pełnej godziny.

Gdyby jednak w ciągu roku kalendarzowego zmienił się sposób zatrudnienia (rodzic pracujący na pół etatu zmienił go na cały) liczbę dni opieki nad dzieckiem trzeba skorygować w dziale kadr przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć, że wniosek o udzielenie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem jest dla pracodawcy wiążący - nie może on odmówić wydania zgody

Opieka na dziecko - wniosek

By móc skorzystać z dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, już na początku roku trzeba złożyć wniosek w dziale kadr pracodawcy. Warto wypełniać go mądrze, bo to właśnie w tym wniosku trzeba zdecydować o sposobie wykorzystania dodatkowych dni wolnych – czy oba dni zostaną wykorzystane jednorazowo, czy pojedynczo, i czy opieka będzie wykorzystana w formie dni, czy godzin.

W trakcie roku kalendarzowego nie ma bowiem możliwości zmiany tych reguł – będzie to możliwe dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, w trakcie składania kolejnego wniosku.