Urlop macierzyński przed porodem - czy przed urodzeniem dziecka przysługuje macierzyński?

2020-08-26 16:45

Można skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem, ale w ograniczonym zakresie. Maksymalny czas trwania takiego urlopu przed urodzeniem dziecka wynosi 6 tygodni. Sprawdź, kto może go otrzymać i jak załatwić formalności.

Urlop macierzyńskie przed porodem
Autor: thinkstockphotos.com Część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać już przed porodem

Spis treści

  1. Urlop macierzyński przed porodem
  2. Zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński jest to płatna przerwa w pracy spowodowana urodzeniem dziecka przez pracownicę. Urlop liczy się od dnia porodu. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, i wynosi:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt;
  • 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków;
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci;
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Urlop macierzyński przed porodem

Część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać już przed porodem, nie więcej jednak niż 6 tygodni. Aby otrzymać urlop macierzyński przed porodem, u pracodawcy należy złożyć odpowiedni wniosek o urlop oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu. Gdy kobieta wykorzysta część urlopu macierzyńskiego przed porodem, wtedy po porodzie przysługuje jej urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem - aż do wyczerpania przysługującego wymiaru.

Na urlopie macierzyńskim przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Dobrze wiedzieć
  • Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z kobietą będącą na urlopie macierzyńskim. Może to nastąpić jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (z winy pracownicy).
  • Za matkę przebywającą na urlopie macierzyńskim składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca budżet państwa (poprzez ZUS).
Urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Zasiłek macierzyński

Jest to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mamom (lub ojcom) przebywającym na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim, a także tym, które nie mają prawa do urlopu, ale opłacały składki ubezpieczenia chorobowego.

Czytaj także: Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński

Ciąża a umowa o dzieło i umowa zlecenie. Co należy się ciężarnej z umów śmieciowych?

Decydujący jest fakt urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego (lub przebywania na urlopie wychowawczym). Jeśli kobieta w ciąży opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe, to zasiłek przysługuje. Składki są obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na umowę-zlecenie mogą opłacać składki chorobowe dobrowolnie – wtedy też dostaną zasiłek.

Jeśli przyszła mama miała umowę o pracę na czas określony i rozwiązała się ona po upływie 3. miesiąca ciąży – to pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu. W tej sytuacji przysługuje zasiłek macierzyński – wypłacany przez ZUS – choć nie przysługuje już urlop macierzyński.

Zasiłek przysługuje także w razie urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, jeśli umowa o pracę została rozwiązana z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy (musi to być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu).

Wniosek o zasiłek należy złożyć w miejscu pracy matki – nie później niż 21 dni po porodzie. Można to połączyć z wnioskiem o urlop macierzyński. Jeśli później to ojciec ma przebywać na urlopie – to oczywiście składa on wniosek u swojego pracodawcy.

Sprawdź: Przed porodem: 7 spraw, które powinnaś załatwić przed porodem