Urlop macierzyński przed porodem - czy przed urodzeniem dziecka przysługuje macierzyński?

Urlop macierzyńskie przed porodem
Autor: thinkstockphotos.com Część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać już przed porodem

Można skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem, ale w ograniczonym zakresie. Maksymalny czas trwania takiego urlopu przed urodzeniem dziecka wynosi 6 tygodni. Sprawdź, kto może go otrzymać i jak załatwić formalności.

Urlop macierzyński jest to płatna przerwa w pracy spowodowana urodzeniem dziecka przez pracownicę. Urlop liczy się od dnia porodu. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, i wynosi:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt;
  • 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków;
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci;
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Urlop macierzyński przed porodem

Część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać już przed porodem, nie więcej jednak niż 6 tygodni. Aby otrzymać urlop macierzyński przed porodem, u pracodawcy należy złożyć odpowiedni wniosek o urlop oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu. Gdy kobieta wykorzysta część urlopu macierzyńskiego przed porodem, wtedy po porodzie przysługuje jej urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem - aż do wyczerpania przysługującego wymiaru.

Na urlopie macierzyńskim przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Dobrze wiedzieć
  • Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z kobietą będącą na urlopie macierzyńskim. Może to nastąpić jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (z winy pracownicy).
  • Za matkę przebywającą na urlopie macierzyńskim składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca budżet państwa (poprzez ZUS).

Zasiłek macierzyński

Jest to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mamom (lub ojcom) przebywającym na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim, a także tym, które nie mają prawa do urlopu, ale opłacały składki ubezpieczenia chorobowego.

Czytaj także: Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński

Ciąża a umowa o dzieło i umowa zlecenie. Co należy się ciężarnej z umów śmieciowych?

Decydujący jest fakt urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego (lub przebywania na urlopie wychowawczym). Jeśli kobieta w ciąży opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe, to zasiłek przysługuje. Składki są obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na umowę-zlecenie mogą opłacać składki chorobowe dobrowolnie – wtedy też dostaną zasiłek.

Jeśli przyszła mama miała umowę o pracę na czas określony i rozwiązała się ona po upływie 3. miesiąca ciąży – to pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu. W tej sytuacji przysługuje zasiłek macierzyński – wypłacany przez ZUS – choć nie przysługuje już urlop macierzyński.

Zasiłek przysługuje także w razie urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, jeśli umowa o pracę została rozwiązana z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy (musi to być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu).

Wniosek o zasiłek należy złożyć w miejscu pracy matki – nie później niż 21 dni po porodzie. Można to połączyć z wnioskiem o urlop macierzyński. Jeśli później to ojciec ma przebywać na urlopie – to oczywiście składa on wniosek u swojego pracodawcy.

Sprawdź: Przed porodem: 7 spraw, które powinnaś załatwić przed porodem

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE