Urlop macierzyński przed porodem - czy przed urodzeniem dziecka przysługuje macierzyński?

2017-02-15 13:07 Agnieszka Roszkowska
Urlop macierzyńskie przed porodem
Autor: thinkstockphotos.com Część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać już przed porodem

Urlop macierzyński przed porodem można wykorzystać, ale w ograniczonym zakresie. maksymalny czas trwania takiego urlopu przed urodzeniem dziecka wynosi 6 tygodni. Sprawdź, kto może go otrzymać i jak załatwić formalności.

Urlop macierzyński jest to płatna przerwa w pracy spowodowana urodzeniem dziecka przez pracownicę. Urlop liczy się od dnia porodu. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, i wynosi:

 • w 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • w 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt;
 • w 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków;
 • w 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci;
 • w 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Urlop macierzyński przed porodem

Ale część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać już przed porodem, nie więcej jednak niż 6 tygodni (na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewidywanej dacie porodu) – w takim przypadku po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego wymiaru.

Urlop macierzyński przysługuje matce z automatu, ale trzeba powiadomić pracodawcę o odbytym porodzie. Jeśli chcesz wykorzystać część urlopu macierzyńskiego przed porodem, musisz złożyć odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza o terminie porodu. Jeśli część urlopu macierzyńskiego ma wziąć ojciec dziecka, także musi złożyć pisemny wniosek u swojego pracodawcy. Na urlopie macierzyńskim (i rodzicielskim) przysługuje zasiłek macierzyński. Aby go otrzymać, trzeba złożyć u pracodawcy wniosek w ciągu 21 dni od porodu.

Dobrze wiedzieć

 • Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z kobietą będącą na urlopie macierzyńskim. Może to nastąpić jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (z winy pracownicy).
 • Za matkę przebywającą na urlopie macierzyńskim składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca budżet państwa (poprzez ZUS).
 • Zasiłek macierzyński

  Jest to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mamom (lub ojcom) przebywającym na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim, a także tym, które nie mają prawa do urlopu, ale opłacały składki ubezpieczenia chorobowego.

  >> Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński

  Decydujący jest fakt urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego (lub przebywania na urlopie wychowawczym). Jeśli kobieta w ciąży opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe, to zasiłek przysługuje. Składki są obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na umowę-zlecenie mogą opłacać składki chorobowe dobrowolnie – wtedy też dostaną zasiłek. Jeśli przyszła mama miała umowę o pracę na czas określony i rozwiązała się ona po upływie 3. miesiąca ciąży – to pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu. W tej sytuacji przysługuje zasiłek macierzyński – wypłacany przez ZUS – choć nie przysługuje już urlop macierzyński. Zasiłek przysługuje także w razie urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, jeśli umowa o pracę została rozwiązana z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy (musi to być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu).

  Wniosek o zasiłek należy złożyć w miejscu pracy matki – nie później niż 21 dni po porodzie. Można to połączyć z wnioskiem o urlop macierzyński. Jeśli później to ojciec ma przebywać na urlopie – to oczywiście składa on wniosek u swojego pracodawcy.

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

  NOWY NUMER

  Nowy numer magazynu Dziecko Zakupy i My już w sprzedaży! A w nim ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży a także inspiracje i porady dla całej rodziny! 164 strony za 4,99 zł.

  Sprawdź
  Dziecko zakupy i my
  KOMENTARZE