Czy można zrezygnować z 800 plus? Podwyżka 500 plus nie wszystkim pasuje

2023-08-18 10:41

Zapowiedziana od 1 stycznia 2024 podwyżka świadczenia wychowawczego 500 plus, nie wszystkim jest na rękę. Okazuje się, że niektórzy mogą z tego powodu stracić inne świadczenia. Czy można zrezygnować z 800 plus?

Dziewczynka
Autor: Getti Images Czy można zrezygnować z 800 plus? Podwyżka 500 plus nie wszystkim pasuje

27 czerwca projekt podwyższenia świadczenia 500 plus został przyjęty przez rząd. 7 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy, a wkrótce po niej prezydent złożył swój podpis.

Zgodnie z zapisem uchwały, wypłata pierwszego wyższego świadczenia przewidywana jest do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. Wiele rodzin nie może się już doczekać dodatkowych pieniędzy.

Jak się jednak okazuje, są również tacy, którzy już rozważają, czy można zrezygnować z 800 plus. Dla niektórych może ono wpływać na inne świadczenia, które pobierają za granicą.

Zobacz także: Wnioski o 800 plus. Minister Maląg tłumaczy, jak otrzymać nowe świadczenie

Mentzen o 800 plus. Jednoznaczne słowa

Świadczenie 800 plus – komu przysługuje?

Świadczenie wychowawcze w podwyższonej kwocie do 800 złotych miesięcznie, będzie przysługiwało na dotychczasowych zasadach, jak obecne 500 plus.  

Od 1 stycznia 2024 roku osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze, będą uprawnione do podwyższonego świadczenia na każde dziecko do 18. roku życia. Nie zostanie wprowadzone kryterium dochodowe. Zmianie ma ulec jedynie wysokość wypłat.

Prawo do świadczenia jest ustalane na roczny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aktualnie świadczenie jest przyznane od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Jak zapowiadano, nie będzie potrzeby składania nowego wniosku w styczniu.

800 plus może jednak budzić spory niepokój wśród osób, które pobierają świadczenia za granicą.

800 plus a niemieckie kindergeld

Od 1 stycznia 2022 Polska nie sprawdza kraju pierwszeństwa świadczeń i wypłaca 500 plus każdej rodzinie, która ma do niego prawo. Jeżeli przykładowo krajem pierwszeństwa w wypłacie są Niemcy, rodzina może otrzymać pełne świadczenie kindergeld, a także świadczenie wychowawcze w pełnej kwocie.

Sprawa ma się nieco inaczej, gdy to Polska ma pierwszeństwo w wypłacie świadczenia. Wówczas zgodnie z przepisami o koordynacji Polska wypłaca 500 plus, a Niemcy po weryfikacji wypłacają różnicę pomiędzy świadczeniami.

Podwyżka 500 plus nie wszystkim pasuje

Z tego właśnie powodu podwyżka świadczenia wychowawczego do 800 plus nie wszystkim może pasować. Jeżeli jeden z małżonków pracuje w Niemczech, a drugi pozostaje w Polsce i nie jest czynny zawodowo, 800 plus może nie być dla nich tak opłacalne, jak dzisiejsze 500 plus. Świadczenia za granicą mogą bowiem zostać obniżone lub całkowicie odebrane po podwyżce 500 plus.

Warto podkreślić, że urząd wojewódzki informuje instytucje zagraniczne o przyznanym świadczeniu w Polsce. Taki obowiązek spoczywa - według ustawy - także na rodzicu pobierającym dane świadczenie.

Rodzic pobierający kindergeld w Niemczech powinien poinformować tamtejszy urząd o podwyżce i pobieraniu 800+ w Polsce. W przypadku, gdy tego nie zrobi, a kwota, którą pobiera, będzie nienależnie pobrana, urząd wszczyna postępowanie o zwrot w pełnej wysokości wraz z odsetkami.

Wnioskodawca ma również obowiązek poinformowania instytucji o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej i zawodowej, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń zagranicznych.

Czy można zrezygnować z 800 plus?

Rezygnacja ze świadczenia wychowawczego 500 plus lub 800 plus od 1 stycznia 2024 roku jest możliwa w każdym momencie. Można to zrobić za pomocą konta PUE ZUS.

Wystarczy skorzystać z jednej z poniższych opcji:

  • SW-WYC – jeżeli chce wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze (dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych),
  • SW-D-WYC – jeżeli chce wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze (dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub domu pomocy społecznej).

Jeżeli po pewnym czasie osoba uzna, że chce dalej pobierać świadczenie wychowawcze, na przykład małżonek przestanie pobierać świadczenia za granicą i wróci do pracy w Polsce, można złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Warto jednak pamiętać, że ZUS nie wyrówna świadczenia za czas, kiedy rodzic z tego świadczenia zrezygnował. Zostanie przyznane od miesiąca, w którym został złożony nowy wniosek.

Źródło:

  • bankier.pl
  • polskie-biuro-niemcy.com

Czytaj także: Dodatki na dziecko w 2023 roku. Na te pieniądze możesz liczyć po urodzeniu

Fatalne wieści dla osób pobierających 500 plus. To wariant spokojnego "wygaszania"