Kiedy Polki tracą dziewictwo? Ponad połowa dziewcząt w tym wieku pierwszy raz ma już za sobą

2023-02-27 17:17

Rządowa strategia demograficzna 2040 to plany, które mają zwiększyć dzietność w Polsce. Co ciekawe, znajdziemy tam jednak nie tylko propozycje dotyczące wsparcia rodzin i rozwoju form opieki nad dziećmi. Strategia zawiera również informacje o inicjacji seksualnej młodych Polek.

Para nastolatków całująca się na osiedlu
Autor: GettyImages Kiedy Polki tracą dziewictwo?

Rządowa strategia demograficzna 2040 to projekt z czerwca 2021 roku. Zakłada wdrożenie kompleksowych działań na zwiększenie dzietności w naszym kraju. Autorzy strategii zaznaczają, że nie powinna ona skupiać się tylko na jednym obszarze życia społecznego - np. jedynie na kwestii dostępu do żłobków - lecz powinno się patrzeć długofalowo na różne aspekty, które zwiększą dzietność w Polsce.

Strategia demograficzna zdradza jednak również, kiedy Polski tracą dziewictwo. Z przedstawionych informacji wynika, że połowa 18-latek pierwszy raz ma już za sobą.

Zobacz także: INICJACJA SEKSUALNA coraz wcześniej. Dlaczego 13-latkowie deklarują chęć współżycia?

M jak mama: Konsekwencje palenia papierosów w ciąży

Plany rządu na zwiększenie dzietności

Według planów rządu, które miałyby zwiększyć dzietność w Polsce, należałoby zrealizować trzy szczegółowe cele. Przede wszystkim, jak możemy przeczytać w strategii demograficznej, należałoby wzmocnić rodziny, które są miejscem przychodzenia dzieci na świat. Istotne jest tu zniesienie barier dla rodziców, którzy chcą mieć dzieci.

Ważne jest zabezpieczenie finansowe rodzin, wsparcie w zdobyciu mieszkań, popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie, wsparcie dla trwałości rodzin, rozwój form opieki nad dziećmi, rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinom, a także poprawa jakości i organizacji edukacji, rozwój opieki zdrowotnej i rozwój infrastruktury.

Kiedy Polki tracą dziewictwo? Dane z 2022

Co ciekawe, w dziale profilaktyki zdrowia znalazł się fragment o wczesnej inicjacji seksualnej Polek.

Autorzy zwracają uwagę, że zdrowie i leczenie młodych ludzi ma bardzo istotne znaczenie dla prokreacji. Wpływ mają na to nie tylko ewentualne choroby, ale także ogólna kondycja zdrowotna. Odnoszą się do zapobiegania nieplanowanym ciążom osób, które nie są przygotowane do rodzicielstwa. Jak czytamy:

„Wśród dziewcząt w wieku 18 lat, kończących szkoły ponadgimnazjalne, prawie połowa przeszła inicjację seksualną, z czego wśród dziewcząt, które współżyją, co ósma miała trzech lub więcej partnerów, a w czasie ostatniego stosunku płciowego co dziesiąta nie stosowała żadnej metody zapobiegania ciąży.”

Według autorów duża liczba partnerów odpowiada za upowszechnienie chorób przenoszonych drogą płciową, które również nie sprzyjają prokreacji.

Kluczowym wyzwaniem jest także sposób funkcjonowania rodziny. Jak wskazują twórcy strategii, istotne są więzi rodzinne, gdyż ich brak utrudnia lub nawet uniemożliwia tworzenie dobrych wzorów w dorosłym życiu. Jednym z bardzo negatywnych wpływów na dzieci jest nieobecność ojca.

Edukacja seksualna młodzieży

Pomimo że według autorów strategii demograficznej inicjacja seksualna kobiet w młodym wieku negatywnie wpływa na dzietność w Polsce, edukacja seksualna wciąż budzi duże kontrowersje i wątpliwości w naszym kraju.

Uświadamianie dzieci co do ich seksualności, antykoncepcji, a także konsekwencji współżycia i, jak widać, zagrożeń z tym związanych, powinno być priorytetem, biorąc pod uwagę coraz wcześniejszą inicjację seksualną młodych kobiet. Światowa Organizacja Zdrowia od lat podkreśla, że elementy edukacji seksualnej zaleca się wprowadzać już od najmłodszych lat i powinny być dostosowane do wieku dziecka.

Źródło: gov.pl – Strategia demograficzna 2040 Warszawa, czerwiec 2021

Czytaj także: Polki nie chcą rodzić dzieci, ale znalazły się inne chętne. Rośnie liczba dzieci obcokrajowców