SOS Wioski Dziecięce szukają kandytatów, którzy chcą stworzyć rodziny opuszczonym dzieciom

2014-06-11 13:45

Historia SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce sięga 1984 roku, kiedy to powstała pierwsza Wioska w Biłgoraju. W ciągu trzech dekad aż trzy pokolenia porzuconych i osieroconych dzieci znalazły tam dom pełen miłości. W tym czasie zbudowaliśmy kolejne trzy Wioski: w Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, w których schronienie znalazły najbardziej potrzebujące dzieci. Cały czas szukamy kandydatów na rodziców.

Wioski dziecięce
Autor: PR

Setki z wychowanków rodzin SOS, to dziś samodzielni dorośli, którzy założyli własne rodziny, odnieśli zawodowe sukcesy. Ich historie są różne, ale wszyscy przebyli długą drogę, niosąc ciężki bagaż doświadczeń. Teraz jednogłośnie mówią, że Wioski SOS odegrały w ich życiu kluczową rolę, a Mamy SOS wychowały ich na szczęśliwych, samodzielnych ludzi.

Od 14 lat wychowuje dzieci

Jedną z takich mam jest Pani Jadwiga Król, która Mamą SOS jest od 14 lat! Przez ten czas wychowała sześcioro dzieci (Kasia, Żaneta, Karolina, Paulina, Krystian – powrót do domu, Arek – Dom Młodzieży). Cztery najstarsze córki mieszkają już poza domem, z czego dwie studiują. Teraz w jej domu SOS mieszka 7 dzieci. Pani Jadwiga ma wyższe wykształcenie, cały czas się dokształca, w czasie pracy w Stowarzyszeniu ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych. Na pytanie dlaczego podjęła decyzję o zaopiekowaniu się dziećmi odpowiada: „14 lat temu podjęłam decyzję o chęci pracy w Stowarzyszeniu, chociaż myśli moje już dwa lata wcześniej krążyły wokół Wioski w Biłgoraju. Jestem osobą samotną, bardzo chciałam opiekować się dziećmi, a Stowarzyszenie dawało mi poczucie bezpieczeństwa w obliczu podjęcia bardzo istotnej decyzji w moim życiu. Kwestia mieszkaniowa nie była dla mnie na tyle istotna, bo mam duże mieszkanie i mogłabym zorganizować przestrzeń dla dzieci u siebie. Ale dla mnie najważniejsze było wsparcie szeroko rozumiane i w wielu dziedzinach życia. W mojej codziennej pracy wspomaga mnie Ciocia SOS (kilka godzin dziennie pracuje ze mną  w mojej rodzinie, czasem zastępuje), w każdej chwili mogę skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga, logopedy, nauczyciela, reedukatora. Mam grono koleżanek, Mam SOS, które bardzo często mają takie same,  jak ja, problemy, rozumiemy się i wspieramy w codziennej pracy".

Szukamy kandydatów

Takich mam jak Pani Jadwiga wciąż nam brakuje. Dlatego Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce poszukuje osób samotnych lub małżeństw z minimum 5-letnim stażem (ewentualnie możliwość wliczenia stażu przedmałżeńskiego), które chciałyby stworzyć w SOS Wiosce Dziecięcej rodzinę dla opuszczonych dzieci, osób, które są gotowe na duże zmiany w swoim życiu i wieloletnie zaangażowanie się w pracę na rzecz dzieci w Stowarzyszeniu. Kandydaci muszą mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne, fizyczne i być gotowe na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy, umiejętności w zakresie wychowania oraz wspierania rozwoju dzieci. Rekrutacja Rodziców SOS składa się z kilku etapów. Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający podstawowe wymagania są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną do Biura Krajowego Stowarzyszenia w Warszawie.

Jeśli otrzymają pozytywną rekomendację pracowników Działu Personalnego i Administracji (po przeprowadzeniu testów i wywiadu psychologicznego) kierowani są na minimum tygodniowy wolontariat do wybranej (jednej z czterech) SOS Wioski Dziecięcej, podczas którego oceniane jest m.in. ich zaangażowanie, kontakt z dziećmi, Rodzicami SOS i innymi pracownikami Wioski, umiejętności pracy zespołowej itp. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora SOS Wioski Dziecięcej kandydaci są zapraszani do Biura Krajowego na drugą rozmowę kwalifikacyjną (wywiad pogłębiony, genogram), po której odbywają minimum trzymiesięczny staż w jednej z SOS Wiosek Dziecięcych.

Aby móc samodzielnie tworzyć dom pełen miłości dla powierzonych dzieci uczestniczą także w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie, kończą też kurs dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (PRIDE lub inny).

Wymagania wobec kandydata są następujące:

 • motywacja do pracy z dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na sprawowanie opieki nad dziećmi,
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • kandydat nie może być (i nigdy nie mógł być) pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego) i dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej (zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.),
 • osoba bezdzietna/ małżeństwo bezdzietne lub posiadająca/e jedno dziecko własne bądź przysposobione zamieszkujące z rodzicem/ami; osoba bezdzietna/ małżeństwo posiadająca/e dzieci usamodzielnione, nie zamieszkujące z rodzicem/ami,
 • wiek pozwalający na wychowanie minimum jednego pokolenia dzieci przyjętych, minimum 15 lat do wieku emerytalnego w przypadku tworzenia nowej Rodziny SOS.

Dodatkowe atuty:

 • ukończone szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (np. kurs PRIDE lub inny rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • wykształcenie o profilu pedagogicznym,
 • umiejętność adaptacji i pracy zespołowej,
 • samodzielność i inicjatywa.

Zakres zadań:

 • wychowanie i opieka nad 6-8 powierzonych dzieci,
 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb oraz wspieranie rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego każdego dziecka,
 • dbanie o  właściwą edukację, rozwój zainteresowań, wypoczynek i organizację czasu wolnego dzieci.
 • Kandydat powinien wiedzieć, iż podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem w charakterze Rodzica SOS oznacza zamieszkanie na terenie jednej z SOS Wiosek Dziecięcych (Siedlce, Karlino, Kraśnik, Biłgoraj).

Wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę: www.wioskisos.org  - tu również można znaleźć informacje o aktualnych działaniach Stowarzyszenia. Rok 2014 jest dla nas szczególny, ponieważ SOS Wioski Dziecięce  w Polsce obchodzą swoje 30-lecie. W związku z tym prowadzimy ogólnopolską akcję: „Aby stać się dorosłym, najpierw trzeba być dzieckiem”, która ma na celu zebranie funduszy na wsparcie usamodzielniających się podopiecznych organizacji. Z tej okazji chcemy opowiedzieć historie naszych podopiecznych, pokazać jak dzięki wysiłkowi i miłości Rodziców SOS, a także wsparciu osób o wielkich sercach stali się takimi ludźmi jakimi są teraz. Chcielibyśmy także przekonać Polaków do tego, że wspierając dzieci w SOS Wioskach Dziecięcych, ofiarowują im  lepszą przyszłość.

Mamy wielką nadzieję, że Wioski SOS będą służyły naszym podopiecznym oraz kolejnym pokoleniom jako domy rodzinne i bezpieczne miejsca na ziemi przez kolejne 30 lat.

Aby wspomóc naszych podopiecznych wystarczy zrobić przelew na podany nr konta: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza