Wady wzroku coraz częstsze u dzieci

2013-03-11 12:24

Astygmatyzm, krótkowzroczność, zez, złe widzenie z bliska – te wady wzroku coraz częściej spotykane są u dzieci i młodzieży. Wiele dzieci ma więcej niż jedną wadę – zwykle bowiem wady się łączą i dzieci mają krótkowzroczność i astygmatyzm bądź nadwzroczność i zeza.

astygmatyzm i inne wady wzroku coraz czestsze u dzieci
Autor: _photos.com|photos.com

Spis treści

  1. Wzrok dziecka: objawy wady wzroku
  2. Wzrok dziecka: najważniejsza wczesna diagnoza

Takie wady wzroku, jak krótkowzroczność i astygmatyzm w szkole podstawowej jeszcze kilka lat temu były rzadkością – obecnie niemal w każdej klasie jest przynajmniej jedno dziecko noszące szkła korekcyjne. Granica wieku, od którego pojawiają się problemy z oczami, niepokojąco się więc obniża.

Wzrok dziecka: objawy wady wzroku

Przy czym wady wzroku nie zawsze są wykrywane, gdyż ich objawy są różnorodne i niekoniecznie kojarzą się z wadą wzroku – bóle głowy, łzawienie, zamazywanie się liter, pieczenie oczu czy podwójne widzenie, na jakie skarżą się dzieci, niezbyt często dają rodzicom bądź nauczycielom do myślenia, nie zawsze więc dziecko z takimi objawami trafia do specjalisty.

Wzrok dziecka: najważniejsza wczesna diagnoza

Tymczasem – co podkreślają okuliści – tylko wczesna i prawidłowa korekcja wady wzroku pozwala uzyskać całkowitą poprawę widzenia i zapobiec rozwojowi wady. Wadę wzroku (np. astygmatyzm lub krótkowzroczność) można podejrzewać, gdy dziecko mruży oczy, by dostrzec obraz znajdujący się dalej, siada blisko telewizora (bądź przysuwa książkę do oczu) lub odwrotnie – odsuwa się jak najdalej (to może świadczyć o nadwzroczności). Sygnałem ostrzegawczym są też bóle głowy, łzawienie, pieczenie oczu, zamazywanie się obrazu.

miesięcznik "Zdrowie"