EWUŚ – z jakim dokumentem pójść na wizytę z dzieckiem do lekarza?

2013-01-27 21:00

EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to elektroniczny system usprawniający weryfikację uprawnień pacjentów do korzystania ze świadczeń NFZ. Dzięki niemu w rejestracji u lekarza nie trzeba przedstawiać dokumentów potwierdzających ubezpieczenie (np. RMUA). Wystarczy podać PESEL dziecka.

Ospa u niemowlaka
Autor: _photos.com|photos.com Ospa u niemowlaka: zarażenie, objawy, leczenie ospy i pielęgnacja niemowlęcia z ospą

W systemie eWUŚ, by skorzystać ze świadczeń, trzeba podać PESEL i okazać dokument tożsamości (w przypadku dorosłego – dowód osobisty albo prawo jazdy lub paszport). A co w przypadku dzieci? Mimo że wszystkie dzieci do 18. roku życia mają prawo do leczenia w ramach NFZ, trzeba zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Zgłoszenie dziecka to obowiązek ustawowy rodziców i mają oni na to 7 dni od urodzenia dziecka. Jeśli jedno z rodziców pracuje na etacie, musi zgłosić dziecko do ubezpieczenia u swojego pracodawcy, a ten niezwłocznie dokona zgłoszenia dziecka w ZUS. Jeśli rodzice prowadzą działalność gospodarczą, zgłaszają dziecko osobiście w ZUS. Pamiętaj, że przy każdej zmianie pracy trzeba ponownie zgłosić pracodawcy dziecko do ubezpieczenia.

EWUŚ – jaki dokument potwierdzi uprawnienia dziecka do świadczeń?

Koniecznie trzeba podać numer PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL jest niezbędnym warunkiem weryfikacji tożsamości i uprawnień dziecka do świadczeń opieki zdrowotnej. Bez tego numeru świadczeniodawca nie otrzyma zapłaty za leczenie pacjenta, ponieważ nie będzie mógł sprawozdać udzielonego świadczenia do NFZ. W przypadku dziecka do 3. miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, należy podać PESEL opiekuna dziecka. Dzieci chodzące do szkoły potwierdzają swoją tożsamość, okazując legitymację szkolną. Jeżeli dziecko będące członkiem rodziny osoby ubezpieczonej nie posiada jeszcze dokumentu tożsamości, jego opiekun powinien złożyć stosowne oświadczenie. W systemie eWUŚ pokaże się zielony ekran, gdy dziecko jest ubezpieczone, lub czerwony – gdy okaże się, że dziecko nie jest zgłoszone do ubezpieczenia.

www.dlarodzinki.pl