Neurologopeda – czym się zajmuje i kiedy należy go odwiedzić?

2019-11-25 9:17

Neurologopeda jest specjalistą, który prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym. Podpowiadamy, kiedy trzeba się do niego udać z dzieckiem.

neurologopeda
Autor: Getty images

Spis treści

 1. Neurologopeda – kto powinien się do niego zgłosić?
 2. Jak przygotować się do spotkania z neurologopedą?

Mowa i komunikacja są nieodzownymi elementami w codziennym funkcjonowaniu, a u małych dzieci także w nabywaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Zdarza się jednak z różnych przyczyn, że małe dzieci nie osiągają kolejnych etapów rozwoju mowy i komunikacji lub tracą już zdobyte umiejętności językowe w wyniku uszkodzeń układu nerwowego.

W takich przypadkach ważna jest jak najszybsza konsultacja u neurologopedy, który na podstawie wywiadu, wyników badań medycznych i odpowiednio dobranych narzędzi przeprowadzi diagnozę, a następnie dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta terapię.

Neurologopedia jest specjalizacją, przygotowującą logopedów do pracy z dziećmi i dorosłymi z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego, w wyniku czego zmagają się z zaburzeniami mowy oraz komunikacji w różnym stopniu i zakresie.

Czytaj: Z niemowlakiem u logopedy – czy warto kontrolować rozwój mowy u małego dziecka?

Terapia logopedyczna - kiedy potrzebna jest wizyta naszego dziecka u logopedy, jak wygląda diagnoza i leczenie?

Neurologopeda – kto powinien się do niego zgłosić?

Należy pamiętać, że wczesna diagnoza i terapia dziecka zwiększa jego szanse i możliwości rozwojowe. Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę, że do logopedy/neurologopedy można wybrać się z niemowlakiem. Jeśli rodzic zauważy niepokojące symptomy w rozwoju dziecka powinien jak najszybciej skonsultować je ze specjalistą.

Neurologopeda swoją opieką diagnostyczno-terapeutryczną obejmuje dzieci:

 • z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego w wyniku czego nie rozwijają się normatywnie
 • które urodziły się przedwcześnie lub są z tzw. grup ryzyka okołoporodowego
 • z zespołami genetycznymi (np. zespół Downa, zespół Aperta)
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z autyzmem, zespołem Aspergera
 • z rozszczepami podniebienia i/lub wargi
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, dyzartrią, afazją, jąkające się, z zaburzeniami głosu
 • z zaburzeniami przyjmowania, rozdrabniania oraz transportowania pokarmów do żołądka (dysfagią), z trudnościami ze ssaniem piersi lub butelki, preferujące jedynie jedną konsystencję pokarmu np. „papkowatą”

Neurologopeda pracuje także z osobami dorosłymi po wypadkach, udarach, u których pojawiają się zaburzenia mowy i języka w wyniku uszkodzenia układu nerwowego w postaci np. afazji lub dyzartrii, a także z pacjentami z chorobami neurodegenarcyjnymi.

Jak przygotować się do spotkania z neurologopedą?

Na pierwszym spotkaniu neurologopeda zwykle przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka, by uzyskać informacje dotyczące przebiegu jego rozwoju. Przed pierwszą wizytą, warto przypomnieć sobie pewne zdarzenia z życia i rozwoju dziecka:

 • przebieg porodu, ilość punktów w skali Apgar
 • przebyte choroby, przyjmowane leki przez dziecko oraz matkę podczas ciąży
 • choroby przewlekłe w rodzinie dziecka
 • kiedy pojawiły się głużenie/gaworzenie/pierwsze słowa u dziecka
 • jak przebiegał rozwój motoryczny kiedy zaczęło siadać/wstawać/chodzić
 • w jaki sposób aktualnie komunikuje się z otoczeniem oraz jaką formę spędzania czasu preferuje (czym i jak lubi się bawić?).

Jeśli dziecko posiada dokumentację medyczną (np. neurologiczną, laryngologiczną, foniatryczną, audiologiczną, genetyczną) warto zabrać ją ze sobą ponieważ mogą zawierać informacje istotne dla przebiegu procesu diagnostycznego.

Czytaj: Pierwsze słowa dziecka. Ćwiczenia logopedyczne dla niemowląt

Badanie neurologiczne: na czym polega i kiedy jest wskazane?

O autorze
Agnieszka Jaszczuk
Agnieszka Jaszczuk
Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta Integracji Senosorycznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, także z wyzwaniami rozwojowymi. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, które umożliwiają jej całościowo spojrzeć na rozwój dziecka.