Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego - streszczenie lektury

2020-03-02 9:16

Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego to podniosły utwór inspirowany wydarzeniami pierwszego zaboru Polski. To patriotyczny wiersz wzywający do miłości ojczyzny. Posłuchaj streszczenia lektury.

Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego - streszczenie lektury
Autor: Getty images

Hymn miłości ojczyzny to pierw­szy utwór, który nale­ży do pol­skiej liryki patrio­tycz­nej. Został napisany przez Krasickiego jako hymn dla szkoły rycerskiej, później stał się on jednak popularny wśród patriotów, którzy po pierwszym rozbiorze Polski zaczęli wzywać naród do miłości ojczyzny. 

Miłość do ojczyzny zdaniem autora jest święta i godna największych poświęceń. Hymn jest rodzajem programu patriotycznego skierowanego do wszystkich Polaków w obliczu rozbioru Polski. Posłuchaj streszczenia lektury.

Posłuchaj również: streszczenia Ody do młodości Mickiewicza

streszczenia Gloria Victis Orzeszkowej

Streszczenia nie boskiej komedii Krasińskiego