Kordian Juliusza Słowackiego - streszczenie lektury

2020-02-26 9:43

Kordian to jeden z bardziej znanych polskich dramatów romantycznych. Juliusz Słowacki porusza w nim sprawę walki o niepodległość Polski oraz rolę naszego kraju w dziejach Europy. Posłuchaj streszczenia lektury.

Kordian Juliusza Słowackiego - streszczenie lektury
Autor: Getty images

Kordian to dramat Juliusza Słowackiego, typowe dzieło okresu romantyzmu. Głównym bohaterem dramatu jest Kordian, młody mężczyzna, który w obliczu zawodu miłosnego, zastanawia się nad losem swoim oraz losem ojczyzny. Po podróży po Europie dochodzi do wniosku, że Polska powinna złożyć Europie ofiarę, którą powinna być walka z wrogiem, którym jest zaborca. 

Słowacki w swoim dramacie podejmuję próbę oceny powstania listopadowego, porusza również mesjanizmu Polski. Posłuchaj streszczenia lektury Kordian Sowckiego.

Posłuchaj również streszczenia: Promethidiona Norwida

Testament mój - Słowackiego

Ody do młodości Mickiewicza