Rodzice w szkole: o czym możesz decydować w szkole jako rodzic?

2015-08-01 17:25

Rodzice zazwyczaj mało angażują się w życie szkoły, do której uczęszcza ich dziecko. Niezbyt chętnie przychodzą na wywiadówki, unikają prac organizacyjnych, mało wymagają od szkoły, uważając, że korepetycje to konieczność. Mała aktywność rodziców w szkole wynika po części z nieznajomości ich praw. Dowiedz się, o czym możesz decydować w szkole jako rodzic.

Rodzice w szkole
Autor: _photos.com|photos.com Rodzice w szkole dysponują niemałą decyzyjnością.

Zaangażowanie rodziców w szkole może przynieść same dobre efekty. Uczniowie, których rodzice interesują się sprawami placówki, mają lepsze oceny, rzadziej opuszczają lekcje, lepiej odnajdują się w środowisku szkolnym, nie mają opóźnień w nauce i kontynuują kształcenie. Niestety mama i tata nadal zbyt rzadko angażują się w życie szkoły. Nadmierną uwagę przywiązują do bezpieczeństwa dziecka, a zbyt małą – do jego kształcenia. Oczywiście są grupki rodziców aktywnych i chętnych do współpracy, ale to wyjątki. Nieznajomość praw rodziców w szkole to duży problem. Niestety prawa te nie są zebrane w jednym miejscu, a porozrzucane w różnych ustawach i rozporządzeniach (m. in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Konstytucji RP. Szczegółowe przepisy znajdują się w ustawie o systemie oświaty oraz wydawanych na jej podstawie rozporządzeniach). Mama i tata dziecka często nie znają kompetencji rady rodziców (które są szerokie – określa je ustawa o systemie oświaty).

>>Przeczytaj również, dlaczego warto odrabiać lekcje razem z dzieckiem>>

Rodzice w szkole – o czym decydują?

  • o tym, na co zostaną wydane pieniądze zebrane przez radę rodziców (są jedynymi decydentami)
  • opiniują budżet szkoły
  • przedstawiciel rady rodziców bierze udział w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły
  • oceniają pracę nauczyciela i opiniują ocenę ich dorobku zawodowego
  • mogą występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do organu prowadzącego szkołę i do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  • uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły, realizowany przez nauczycieli, a także program profilaktyki
  • opiniują podjęcie i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje
  • wnioskują i opiniują kwestię noszenia przez uczniów jednolitego stroju w szkole.

www.dlarodzinki.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza