Rodzice w szkole: o czym możesz decydować w szkole jako rodzic?

2015-08-01 17:25

Rodzice zazwyczaj mało angażują się w życie szkoły, do której uczęszcza ich dziecko. Niezbyt chętnie przychodzą na wywiadówki, unikają prac organizacyjnych, mało wymagają od szkoły, uważając, że korepetycje to konieczność. Mała aktywność rodziców w szkole wynika po części z nieznajomości ich praw. Dowiedz się, o czym możesz decydować w szkole jako rodzic.

Zaangażowanie rodziców w szkole może przynieść same dobre efekty. Uczniowie, których rodzice interesują się sprawami placówki, mają lepsze oceny, rzadziej opuszczają lekcje, lepiej odnajdują się w środowisku szkolnym, nie mają opóźnień w nauce i kontynuują kształcenie. Niestety mama i tata nadal zbyt rzadko angażują się w życie szkoły. Nadmierną uwagę przywiązują do bezpieczeństwa dziecka, a zbyt małą – do jego kształcenia. Oczywiście są grupki rodziców aktywnych i chętnych do współpracy, ale to wyjątki. Nieznajomość praw rodziców w szkole to duży problem. Niestety prawa te nie są zebrane w jednym miejscu, a porozrzucane w różnych ustawach i rozporządzeniach (m. in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Konstytucji RP. Szczegółowe przepisy znajdują się w ustawie o systemie oświaty oraz wydawanych na jej podstawie rozporządzeniach). Mama i tata dziecka często nie znają kompetencji rady rodziców (które są szerokie – określa je ustawa o systemie oświaty).

>>Przeczytaj również, dlaczego warto odrabiać lekcje razem z dzieckiem>>

Rodzice w szkole – o czym decydują?

  • o tym, na co zostaną wydane pieniądze zebrane przez radę rodziców (są jedynymi decydentami)
  • opiniują budżet szkoły
  • przedstawiciel rady rodziców bierze udział w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły
  • oceniają pracę nauczyciela i opiniują ocenę ich dorobku zawodowego
  • mogą występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do organu prowadzącego szkołę i do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  • uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły, realizowany przez nauczycieli, a także program profilaktyki
  • opiniują podjęcie i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje
  • wnioskują i opiniują kwestię noszenia przez uczniów jednolitego stroju w szkole.

www.dlarodzinki.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE