Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego - streszczenie lektury

Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego to sztuka nawiązująca bezpośrednio do antycznej Antygony Sofoklesa. Podobnie, jak antyczna bohaterka walczyła o godny pochówek swego brata, tak bohaterowie tragifarsy Głowackiego walczą o pogrzebanie swego bezdomnego przyjaciela. Posłuchaj streszczenia lektury.