Celiakia czyli choroba trzewna: co powinnaś wiedzieć o celiakii i jej leczeniu w ciąży

Eliza Dolecka, konsultacja: lek. Anna Chmielewska, II Katedra Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, pracuje przy projekcie Unii Europejskiej PREVENTCD – Zapobiec Celiakii

Celiakia, czyli choroba trzewna to choroba genetyczna, objawiająca się twałą nietolerancją pokarmową. Na celiakię choruje prawie 400 tys. Polaków. Celiakia często bywa uśpiona i uaktywnia się dopiero pod wpływem silnych bodźców, takich jak ciąża, zabieg operacyjny, permanentny stres. Jak rozpoznać celiakię, jakie podjąć działania po jej zdiagnozowaniu, jaką dietę zastosować? Celiakia rozpoznana na czas i odpowiednio leczona, nie jest przeszkodą w urodzeniu zdrowego dziecka.