Funkcjonowanie poznawcze - czym są zdolności poznawcze?

Agnieszka Jaszczuk

Funkcjonowanie poznawcze jest zdolnością organizmu człowieka do odbierania, przetwarzania i zapamiętywania informacji płynących z otaczającego nas świata. Informacje te są przez nas wykorzystywane do codziennego funkcjonowania. Jakie są podstawowe zdolności poznawcze i jak je wspierać?