Jak interpretować rysunki dziecka?

Rysunki dziecka: warto lepiej im się przyglądać. Z rysunków dziecka można dowiedzieć się bardzo wiele na temat postrzegania przez niego świata. Dziecku nie jest łatwo powiedzieć, o czym myśli, co czuje, bo nie zawsze potrafi nazwać swoje emocja i uczucia.