Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy – dyktando

Zasady pisowni partykuły przeczącej „nie” z poszczególnymi częściami mowy – rzeczownikami, przymiotnikami, liczebnikami, czasownikami, przysłówkami i imiesłowami – najlepiej utrwali dyktando. Gotowi? Zaczynamy!