Pochwa (wagina): budowa i funkcje pochwy

Tomasz Nęcki, lekarz

Pochwa (wagina) jest położonym wewnątrz organizmu elementem żeńskich narządów rozrodczych. Pełni wiele różnych funkcji. Jakie to funkcje i jaka jest w związku z tym dokładna budowa pochwy?