Przecinek przed „ale” i przecinek przed „albo”. Kiedy stawiamy przecinek?

„Ale” i „albo” to dwa spójniki, jednak polska interpunkcja nie traktuje ich jednakowo. Przed spójnikiem „ale” stawiamy przecinek, a przed spójnikiem „albo” – nie stawiamy. Dlaczego tak jest?