To już pewne - porody rodzinne zawieszone!

Klaudia Markiewicz-Szpindowska

19 marca 2020 roku zmieniono zalecenia dotyczące organizacji pracy oddziałów ginekologiczno-położniczych na czas trwania pandemii koronawirusa. Wstrzymano porody z udziałem partnera oraz możliwość odwiedzin na porodówkach.