Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) - od kiedy zacząć, jak wyglądają zajęcia?

Tomasz Nęcki, lekarz

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, które mają poprawiać sprawność dzieci z różnymi deficytami – skorzystać z takowych mogą m.in. dzieci z zaburzeniami autystycznymi czy też niewidzące lub niesłyszące maluchy. Jakie jednak trzeba spełnić wymagania, aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju? Gdzie takowe zajęcia są przeprowadzane i czy rodzice muszą płacić za to, że dziecko na nie uczęszcza?