CHRZEST dziecka ADOPTOWANEGO – jak załatwić formalności?

2014-09-05 23:28

Chrzest dziecka adoptowanego nastręcza więcej trudności niż ochrzczenie dziecka rodzonego. Często bywa tak, na przykład gdy adoptujemy kilkuletnie dziecko, że nie ma pewności, czy nie było już ono ochrzczone. Przeczytaj, jakie dokumenty są wymagane w przypadku chrztu dziecka adoptowanego.

Chrzest
Autor: Thinkstock|thinkstockphotos.com

Aby ochrzcić dziecko, trzeba zgłosić się do biura parafii, w której mieszkają rodzice dziecka. Powinni to zrobić oboje rodzice przynajmniej na 3 tygodnie przed planowaną uroczystością. Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, aby można było spisać akt chrztu, rodzice powinni złożyć następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka – z USC
  • akt ślubu kościelnego rodziców (jeśli pochodzą z innej parafii)
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania)
  • W późniejszym terminie należy donieść:
  • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że spełniają wymagania stawiane przez kościół rodzicom chrzestnym
  • karty potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców i rodziców chrzestnych

Jeśli rodzice nie wiedzą, czy dziecko było wcześniej ochrzczone, powinni zgłosić do w parafii. Ksiądz ustali w kurii, czy dziecko miało już chrzest.

W przypadku chrztu dziecka adoptowanego w rubrykach „matka dziecka” i „ojciec dziecka” wpisuje się dane rodziców adopcyjnych i rodziców naturalnych. Jeśli w akcie cywilnym brak jest danych rodziców naturalnych, robi się dopisek o tym, że są to rodzice adopcyjni. O tym fakcie nie ma jednak informacji na akcie chrztu wydawanym na wniosek osoby ochrzczonej.

Chrzest jest nieodwracalny, nie można go powtarzać. W przypadku, gdy nie udało się ustalić, czy dziecko nie było wcześniej chrzczone, jest możliwość tzw. chrztu warunkowego. Jest to chrzest z zastrzeżeniem, że jeśli dziecko było już ochrzczone, obrzęd chrztu nie niesie żadnej „treści”, jest pozbawiony znaczenia. Natomiast jeśli dziecko nie było ochrzczone, chrzest jest traktowany jako sakrament.

Mjakmama24.pl