Czy dziecko może przystąpić do komunii, gdy rodzice są po rozwodzie?

2022-03-22 15:54

Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowe wydarzenie w życiu rodziny. Część rodziców ma jednak wątpliwości, czy dziecko, którego rodzice są po rozwodzie może przystąpić do komunii świętej? Przeczytaj wszystko na ten temat.

Czy dziecko może przystąpić do komunii, gdy rodzice są po rozwodzie?
Autor: Getty images

Rozwód rodziców nie stanowi przeszkody, która uniemożliwiałaby dziecku przystąpienie do pierwszej komunii. Powód jest prosty – sakrament zostanie udzielony młodemu człowiekowi, a nie jego rodzicom i to on – jak wierzą katolicy – przyjmie Jezusa do swojego serca.

Zgodnie z tradycją jednak podczas Mszy pierwszokomunijnej do sakramentu przystępują również rodzice i chrzestni dzieci komunijnych. W tym miejscu napotykamy pierwszy problem.  

Czy rozwiedzeni rodzice mogą przystąpić do komunii z dzieckiem?

Rozwód cywilny nie ma skutków kanonicznych, dlatego z punktu widzenia Kościoła katolickiego nie powoduje ustania sakramentu małżeństwa. Jeżeli więc rozwiedzeni rodzice żyją samotnie nie ma przeszkody, by przystąpili do komunii. Sytuacja zmienia się, gdy oboje lub któreś z nich mają stałego partnera.

Zgodnie z kanonem 915 Kodeksu Prawa Kanonicznego do sakramentu Eucharystii nie mogą przystępować osoby „trwające z uporem w jawnym grzechu ciężkim”.

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” przypominał, że Kościół w oparciu o Pismo Święte nie dopuszcza do komunii osób rozwiedzionych, które zawarły ponowny związek cywilny. Dotyczy to również osób, które żyją w związkach nieformalnych.

Spis treści

  1. Czy rozwiedzeni rodzice mogą przystąpić do komunii z dzieckiem?
  2. Dlaczego rozwiedzeni rodzice nie mogą przystąpić do komunii?
  3. Jak wytłumaczyć to dziecku?
Ile dać dziecku na komunię?

Dlaczego rozwiedzeni rodzice nie mogą przystąpić do komunii?

Kościół wywodzi powyższe zakazy z Pisma Świętego. „Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa” – możemy przeczytać w rozdziale 5. Ewangelii wg św. Mateusza.

Z kolei w Pierwszym liście do Koryntian św. Paweł pisze: „Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża! Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony".

Czytaj równieżPierwsza komunia: dlaczego zapominamy o istocie tego wydarzenia?

Pierwsza komunia święta - jak zorganizować przyjęcie komunijne dla dziecka?

Jak wytłumaczyć to dziecku?

Jeżeli rodzice są rozwiedzeni i wiedzą, że nie przystąpią do komunii wraz z dzieckiem, powinni delikatnie i taktownie przygotować dziecko do tej sytuacji. Komunia dla dziecka jest bardzo ważną chwilą w życiu, dlatego zwróci ono uwagę czy jego bliscy również korzystają z sakramentu.

Najlepszym rozwiązaniem jest powiedzenie dziecku prawdy i wytłumaczenie mu, dlaczego tak się dzieje. Można mu również przeczytać odpowiednie fragmenty Pisma Świętego i wytłumaczyć, co one mówią, używając języka dostosowanego do percepcji dziecka.

Brak możliwości przyjęcia komunii przez rodziców oczywiście nie wyklucza ich uczestnictwa we Mszy świętej wraz z dzieckiem. Jeżeli to możliwe, powinni wziąć udział w uroczystości, ale również przyjęciu.