Sakramenty święte - ile jest sakramentów świętych?

2020-11-02 11:08

Znajomość liczby i znaczenia sakramentów świętych to wiedza wymagana w czasie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Ile jest sakramentów świętych i co oznaczają one dla osoby wierzącej?

Sakramenty święte - ile jest sakramentów świętych?
Autor: Getty images

Sakramenty święte i sprawdzian z wiadomości na ich temat to jedną z części egzaminu z religii przed I Komunią Świętą. Dzieci przystępujące do I Komunii powinny umieć wymienić sakramenty, znać definicję sakramentu oraz wykazać się większą wiedzą na temat sakramentu Eucharystii. Ile jest sakramentów świętych?

Spis treści

  1. Co to jest sakrament święty?
  2. Jakie mamy sakramenty święte?
  3. Sakrament Eucharystii

Co to jest sakrament święty?

Według definicji Katechizmu Kościoła Katolickiego sakramenty są „skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi”.

Jest dość trudna definicja, oczywiście nasi dziewięciolatkowie nie muszą jej znać na pamięć. To, co powinny z tego przyswoić, to informacja, że sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Boga.

Jakie mamy sakramenty święte?

Doktryna katolicka na temat sakramentów kształtowała się przez wiele lat, a nawet wieków. W różnych epokach podawano różną ich liczbę. Dopiero w czasie Soboru Trydenckiego odbywającego się w XVI wieku, zatwierdzono oficjalnie, że istnieje siedem sakramentów świętych:

  1. Chrzest – to znak przyjęcia do wspólnoty Kościoła, podczas którego na mocy modlitwy kapłana osoba chrzczona uwalniana jest od grzechu pierworodnego.
  2. Bierzmowanie - nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, związane jest z obecnością w Kościele Ducha Świętego.
  3. Eucharystia – to inaczej Najświętszy Sakrament, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Jego istotą jest przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
  4. Pokuta - nazywana sakramentem pojednania, polega na wyznaniu grzechów i wzbudzeniu w sobie żalu za nie. W tym sakramencie, na mocy danej przez Jezusa Chrystusa kapłan odpuszcza wiernemu jego grzechy i przywraca stan łaski uświęcającej. Łaska uświęcająca jest warunkiem koniecznym do godnego przyjęcia komunii świętej.
  5. Namaszczenie chorych – sakrament ustanowiony przez Kościół na mocy nauczania Jezusa Chrystusa oraz tradycji Kościoła. Wbrew błędnej opinii nie jest to ostatnie namaszczenie mające przygotować chorego na śmierć, ale przeciwnie - jest to narzędzie tzw. uzdrowienia chrześcijańskiego, prowadzącego do pojednania z Bogiem, połączone z modlitwą o uzdrowienie ciała i duszy osoby chorej.
  6. Kapłaństwo – sakrament ustawiony przez Jezusa Chrystusa w Wielki Czwartek, kiedy to swoim apostołom zlecił sprawowanie Eucharystii na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
  7. Małżeństwo – znak uświęcający związek mężczyzny i kobiety, na wzór miłości Chrystusa i Kościoła, ustanowiony na podstawie zapisów biblijnych - od księgi Rodzaju aż do nauczania Jezusa Chrystusa zawartego w Ewangeliach.

Sakrament Eucharystii

W centrum wszystkich sakramentów znajduje się Eucharystia. Jezus Chrystus podczas Wieczerzy poprzedzającej Jego mękę i śmierć ustanowił sakrament Eucharystii nazywany przez wierzących Najświętszym Sakramentem. Dlatego mówimy, w pewnym uproszczeniu, że w Wielki Czwartek odbyła się pierwsza w historii msza święta.

Wierzymy, że podczas każdej mszy świętej, mocą Ducha Świętego, chleb i wino złożone na ołtarzu stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Z tej wiary wynika też przekonanie, że chleb, który podczas mszy świętej spożywamy jest prawdziwym ciałem i krwią Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Uczestnictwo we mszy świętej dla osób wierzących jest najważniejszym sposobem przestrzegania III przykazania Bożego: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Każdy katolik ma obowiązek uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej oraz w dni uznane przez Kościół za święta nakazane.

Przystąpienie do sakramentu Eucharystii jest możliwe dla osób znajdujących się w stanie łaski uświęcającej, to znaczy wolnych od grzechu ciężkiego.

Czytaj: Życzenia komunijne - zobacz gotowe życzenia na komunię!

CHRZCINY - zwyczaje związane ze chrzcinami

Obowiązki MATKI CHRZESTNEJ

Lektury szkolne klasa 1-3 w roku szkolnym 2020/2021

Przymiotnik: co to za część mowy? Pytania, stopniowanie, ćwiczenia

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza