Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem

2012-11-20 15:20

Kampania „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem” została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pani Anny Komorowskiej. Pierwsza Dama, mama pięciorga dzieci, odpowiada na pytania kim jest świadomy rodzic oraz co jest najważniejsze w wychowywaniu dzieci.

Pierwsza Dama Anna Komorowska
Autor: _materialy_prasowe|KPRP/Łukasz Kamiński Pierwsza Dama Anna Komorowska

Spis treści

  1. Kim, w Pani odczuciu, jest świadomy rodzic - rodzic przyszłości?
  2. Co było dla Pani najbardziej wartościowym źródłem wiedzy podczas wychowywania własnych dzieci?
  3. Jakie wartości i działania w procesie wychowawczym uważa Pani za najważniejsze?
  4. Czego najbardziej potrzebuje współczesny rodzic, aby mógł dać dziecku wszystko to co jest niezbędne do wychowania szczęśliwego człowieka?
  5. Jak ocenia Pani kompetencje współczesnego rodzica?
  6. Co spowodowało, że zechciała Pani objąć honorowym patronatem kampanię Fundacji Rodzice Przyszłości?

Kim, w Pani odczuciu, jest świadomy rodzic - rodzic przyszłości?

- Świadomy rodzic to przede wszystkim ktoś kto mentalnie i emocjonalnie jest dojrzały na przyjęcie dziecka i gotowy do podjęcia wysiłku przygotowania go do jak najlepszego funkcjonowania w otaczającym go świecie.

Co było dla Pani najbardziej wartościowym źródłem wiedzy podczas wychowywania własnych dzieci?

- Czasy kiedy z mężem wychowywaliśmy nasze dzieci były inne niż te, w których żyjemy obecnie. Wtedy takie źródła wiedzy jak poradniki, czasopisma były dostępne w sposób ograniczony, a Internetu nie było w ogóle. Dlatego też wychowanie opieraliśmy głównie na doświadczeniu rodziny czy znajomych, często powielając metody naszych rodziców, ale też szliśmy własną drogą.

Jakie wartości i działania w procesie wychowawczym uważa Pani za najważniejsze?

- Dziecko powinno wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa, w poczuciu, że jest ważne i kochane. Zapewnić to może mocna, szczęśliwa rodzina, w której są dobre relacje między rodzicami, między rodzicami a dziećmi, a także między rodzeństwem. Dzieci powinny być obdarzone miłością, ale także szacunkiem, uwagą i zrozumieniem, powinny mieć także jasno określone reguły postępowania. Łatwiej ich przestrzegać, gdy rodzice są zgodni co do priorytetów wychowawczych.

Czego najbardziej potrzebuje współczesny rodzic, aby mógł dać dziecku wszystko to co jest niezbędne do wychowania szczęśliwego człowieka?

- To trudne pytanie. Chyba przede wszystkim z jednej strony poczucia odpowiedzialności  (ale nie tej paraliżującej) za dziecko, z drugiej zaś przekonania, że w procesie wychowania ma wielu sojuszników. Mam na myśli zarówno bliższą jak i dalszą rodzinę, sąsiadów, szkołę, społeczność lokalną i wreszcie państwo.

Jak ocenia Pani kompetencje współczesnego rodzica?

- Bywa z nimi różnie, jak to w każdej dziedzinie. Jest wielu rodziców znakomicie przygotowanych do pełnienia swojej roli, ale oczywiście spotykamy się z rodzinami dysfunkcyjnymi. Przykładów, zwłaszcza tych drugich, dostarczają nam niemal codziennie media. Analizując te drastyczne niekiedy przypadki widzimy, że być może tragedii można było uniknąć, gdyby odpowiednio wcześnie dotarła tam pomoc ze strony najbliższych czy kompetentnych służb.

Dlatego tak istotne jest, by wdrażać i promować programy, które pomogą rodzinom. Cenniejsze bowiem niż krytyka są pozytywna edukacja oraz propagowanie dobrych wzorów. Ważne są wszystkie inicjatywy, które upowszechniają wiedzę o rozwoju dziecka oraz wspierają świadome podejście do tworzenia rodziny i wychowywania dzieci. Razem z mężem staramy się promować nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie, zachęcając tym samym do pozytywnych zmian w społeczeństwie. Jednym z przykładów może być, zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta RP konkurs „Dobry klimat dla rodziny”, którego istotą jest promowanie inicjatyw samorządowych służących rodzinom w naszym kraju. Konkurs ma na celu wyróżnienie gmin i powiatów, które podejmują działania wspierające rodziny, pomagające rozwiązywać ich problemy. Prezydent RP docenił również zaangażowanie i efekty trudu wychowawczego rodziców, zarówno biologicznych jak i adopcyjnych, przyznając im odznaczenia państwowe w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Co spowodowało, że zechciała Pani objąć honorowym patronatem kampanię Fundacji Rodzice Przyszłości?

- Niezwykle cieszy mnie Państwa inicjatywa, która jest przykładem w jaki sposób kreatywnie podchodzić do rozwiązywania problemów tak istotnych, nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale całego społeczeństwa. Podejmujecie Państwo działania służące wsparciu rodzicielstwa w szerokim zakresie, od aspektów medycznych, przez kwestie psychologiczne, społeczne, rozwój fizyczny, emocjonalny, po procesy edukacyjne. Jest to podejście, którym kieruję się w swojej działalności i które jest bliskie problematyce podejmowanej w Kancelarii Prezydenta RP, dlatego z głębokim przekonaniem objęłam patronatem Państwa inicjatywę.Życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań, albowiem są one niezwykle cenne dla kształtowania polskiej polityki rodzinnej, dla polskiej rodziny. Pamiętajmy, że z dzieci, które miały szczęśliwe dzieciństwo, wyrosną w przyszłości szczęśliwi i twórczy ludzie.

Wywiad przeprowadziła: Katarzyna Stoparczyk, Program Trzeci Polskiego Radia

Fundacja „Rodzice Przyszłości” propaguje ideę świadomego rodzicielstwa i wspiera rodziców, przekazując im wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę oraz umożliwią prawidłowy i zrównoważony rozwój ich dzieci. Korzystając z nowoczesnych, interaktywnych form komunikacji, fundacja przekazuje kompleksową wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, psychologii wychowawczej i edukacji. Więcej na stronie www.rodziceprzyszlosci.pl „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem” to hasło społecznej kampanii poświęconej świadomemu wychowywaniu dzieci. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problemy braku przygotowania rodziców do roli jaką powinni pełnić w zakresie tworzenia silnej, szczęśliwej rodziny oraz umiejętności dotyczących prawidłowego rozwoju i świadomego wychowywania dzieci. W ramach kampanii 24 października na stronie www.rodziceprzyszlosci.pl został opublikowany Test Świadomego Rodzica. Zapraszamy do jego rozwiązania!
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza