Wady wrodzone: agenezja nerki. Życie dziecka z jedną nerką

2012-03-07 13:22

Agenezja jednej nerki jest dość często występującą wadą wrodzoną. Z pojedynczą nerką rodzi się jedno na 1100-1200 dzieci. Ważne jest to, że dziecko z jedną nerką może żyć tak samo, jak jego zdrowi rówieśnicy, pod warunkiem jednak, że funkcjonuje ona bez zarzutu czyli nie ma żadnej wady rozwojowej ani innej choroby i jest w pełni wydolna.

Wady wrodzone: agenezja nerki. Życie dziecka z jedną nerką
Autor: _photos.com|photos.com Wady wrodzone: agenezja nerki. Życie dziecka z jedną nerką

Spis treści

  1. Agenezja jednej nerki: diagnostyka wady
  2. Agenezja jednej nerki: stała kontrola specjalistów
  3. Agenezja jednej nerki: czy dziecko z jedną nerką może żyć normalnie?

Agenezja jednej nerki to choroba wrodzona, której winne są zaburzenia organogenezy, mające miejsce w pierwszym trymestrze ciąży. Polegają one na braku uformowania  się zawiązka nerki lub częściej  pączka moczowodowego, którego dotarcie w  okolicy blastemy nerkowej jest warunkiem jej dalszego rozwoju. W przypadku agenezji obu nerek rokowania są złe - w większości przypadków dochodzi do obumarcia płodu lub zgon następuje wkrótce po porodzie.

Agenezja jednej nerki: diagnostyka wady

To, że dziecko ma jedną nerkę zazwyczaj teraz wykrywa się już w okresie płodowym, jednak nadal nie zawsze tak się zdarza. - Kiedyś przed erą nieinwazyjnych badań obrazowych agenezję nerki najczęściej stwierdzano dopiero w czasie autopsji. Obecnie dowiadujemy się o niej przypadkowo w czasie USG jamy brzusznej, wykonywanego z rożnych, najczęściej nie nerkowych powodów – mówi dr Jerzy Czyż, urolog i chirurg dziecięcy z Centrum Diagnostyki Medycznej i Hematologii BIOS i Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. - Albo przy okazji diagnostyki wad budowy narządów  rozrodczych, które dość często towarzyszą agenezji nerki, szczególnie u  kobiet (25-50 proc).

Agenezja jednej nerki: stała kontrola specjalistów

Dzieci, u których wykryto agenezję nerki przeważnie są pod stałą kontrolą specjalistów: nefrologa bądź urologa. Aby potwierdzić rozpoznanie agenezji nerki konieczne jest wykonanie badań obrazowych – USG i scyntygrafii nerek.- Jeśli pojawi się jakikolwiek problem z drugą nerką przede wszystkim najpierw należy ustalić czy mamy do czynienia z wrodzonym zaburzeniem rozwoju, jak hypoplazja lub dysplazja, czy też wtórnym, spowodowanym procesami chorobowymi mającymi miejsce już po narodzinach dziecka – mówi dr Jerzy Czyż. -  Należy wykluczyć wady rozwojowe dróg moczowych, które mogą zagrozić drugiej nerce, a w przypadku ich stwierdzenia ustalić  wskazania do ewentualnego leczenia.

Agenezja jednej nerki: czy dziecko z jedną nerką może żyć normalnie?

Rodzice dzieci, które mają jedną nerkę często obawiają się o jej stan z racji tego, że jest jedna i musi pracować za dwie. Zwracają większą uwagę na dietę dziecka, pilnują, aby wypijało odpowiednie ilości płynów, każde przyjęcie leku czy witamin konsultują z pediatrą bądź nefrologiem.- Nie ma całkowitej pewności, że prawidłowo wykształcona nerka podlega większemu zagrożeniu procesami chorobowymi. Istnieją jednakże pewne obserwacje wskazujące na większą częstość występowania nadciśnienia tętniczego, białkomoczu i cech łagodnej niewydolności nerek u osobników z agenezją jednej nerki – mówi dr Jerzy Czyż. – Nie można też wykluczyć przeciążenia jedynej nerki prowadzącego do jej niewydolności. Ale obecnie brak jest przekonywujących i jednoznacznych dowodów określających przyczyny i częstość występowania cech niewydolności nerek u ludzi urodzonych z jedyną nerką. Jednak z powodu możliwego zagrożenia niektórzy lekarze odradzają takim ludziom uprawiania kontaktowych i ekstremalnych sportów z uwagi na ryzyko urazu i uszkodzenia jedynej nerki. - Moim zdaniem jednak nie ma to uzasadnienia, bo mamy przecież życiowo ważne, ale pojedyncze narządy jak mózg i wątroba. Je tak samo należy chronić – mówi dr Jerzy Czyż.

Zrób to koniecznie

Agenezja jednej nerki: zalecenia dla rodziców dziecka z jedną nerką

  • pilnuj, aby odpowiednio dużo piło – nerka musi mieć komfort pracy,
  • jak najszybciej (najlepiej do 1,5 roku) naucz dziecko korzystać z nocnika zamiast używać pieluch jednorazowych,
  • nie podawaj, jeśli nie ma takiej potrzeby, sztucznych witamin – te z naturalnej żywności dostarczane w odpowiednich ilościach m.in. owocach i warzywach są najlepsze.