Poród bliźniaków – kiedy stosowane jest cesarskie cięcie?

2012-12-05 16:20

W przypadku ciąży bliźniaczej poród przez cesarskie cięcie należy do znacznie częstszych niż poród drogami natury – aż 70 proc. ciąż mnogich kończy się cesarskim cięciem. Wykonuje się je między innymi w przypadku, gdy jest duża różnica między masami ciał dzieci i gdy są nieprawidłowo ułożone do porodu. Jakie są inne wskazania do cesarskiego cięcia w ciąży bliźniaczej? 

porod blizniakow kiedy stosowane jest cesarskie ciecie
Autor: _photos.com|photos.com

Spis treści

  1. Poród bliźniaków - wskazania do cesarskiego cięcia
  2. Na czym polega poród przez cesarskie cięcie?
  3. Obejrzyj WIDEO: Przyczyny anemii u wcześniaków i noworodków

W ostatnich latach zdecydowanie wzrósł odsetek cesarskich cięć jako sposobu zakończenia ciąż bliźniaczych. Istnieją ośrodki – także w Polsce – w których praktycznie w ogóle nie prowadzi się porodów bliźniaczych drogami natury. Jednak z badań wynika, że planowane cięcia cesarskie (czyli bez rozpoczętej spontanicznie czynności skurczowej) są gorsze dla maluchów, bo powodują więcej powikłań noworodkowych. Także dla mamy operacja związana jest z większym ryzykiem niż poród naturalny.

Poród bliźniaków - wskazania do cesarskiego cięcia

Znaczny odsetek wśród ciąż bliźniaczych stanowią cesarskie cięcia elektywne, czyli z góry zaplanowane. Możesz spodziewać się takiego rozwiązania, jeśli dzieci będą nieprawidłowo ułożone, tzn. przynajmniej jedno z nich będzie w położeniu innym niż główkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jedno dziecko jest położone główkowo, a drugie miednicowo (wtedy można podjąć próbę porodu drogą pochwową).

Poród bliźniaków drogami natury - jak przebiega?

Cesarskie cięcie w ciąży bliźniaczej wykonuje się również zawsze wtedy, gdy występuje duża różnica między masami ciał dzieci (powyżej 20 proc.), w przypadku wystąpienia zespołu TTTS (inaczej „zespół podkradania”), czyli gdy dzieci rozwijają się nierównomiernie, a także kiedy maluszki są bardzo małe – ważą mniej niż 1500 g.

Na czym polega poród przez cesarskie cięcie?

Na czym polega poród przez cesarskie cięcie?

Porodem operacyjnym zawsze kończy się także ciąża bliźniacza jednokosmówkowa dwuowodniowa – a więc taka, gdy maluchy mają osobne worki owodniowe, ale wspólne łożysko.

Oczywiście obowiązują również wskazania takie same jak w ciążach pojedynczych. A więc nawet w sytuacji, gdy oba płody są ułożone główkowo, wykonuje się cesarskie cięcie, jeśli występuje np. łożysko przodujące czy wady w budowie miednicy matki.

Wskazania pozapołożnicze do porodu operacyjnego to: niektóre schorzenia kardiologiczne, zwyrodnienia i ostre bóle kręgosłupa, stany po urazach miednicy oraz kończyn dolnych, odklejanie się siatkówki itp. Także zakażenie matki wirusem opryszczki narządów płciowych jest wskazaniem do cesarskiego cięcia.

Wskazaniami względnymi są natomiast sytuacje, gdy kobieta miała już w przeszłości jedną cesarkę oraz gdy u pierworódki płód pierwszy jest w położeniu główkowym, a drugi – miednicowym. Oprócz cesarskich cięć planowanych oczywiście odbywają się również takie, o których decyzja zapada nagle. Wskazania są wówczas podobne jak w porodzie pojedynczym: zagrażające niedotlenienie któregokolwiek płodu albo brak możliwości odbycia porodu drogami rodnymi. Cesarskie cięcie wykonuje się także wtedy, gdy poród zaczyna się sporo przed wyznaczonym terminem, czyli przed upływem 34. tygodnia ciąży.

Obejrzyj WIDEO: Przyczyny anemii u wcześniaków i noworodków

miesięcznik "M jak mama"