Chrzest dziecka - potrzebne dokumenty i zaświadczenia do chrztu dziecka

2021-01-05 8:42

Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem. Jest udzielany we wszystkich odłamach chrześcijaństwa: w kościele katolickim, prawosławnym oraz protestanckim. Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne, aby ochrzcić dziecko w Polsce!

Chrzest dziecka
Autor: thinkstockphotos.com

Chcesz zorganizować chrzest swojego nowo narodzonego dziecka? Musisz udać się do parafii, aby dopełnić wszystkich formalności. Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do chrztu dziecka? Czy chrzestni muszą mieć odpowiednie zaświadczenia? 

Dokumenty wymagane przez kościół to jeden z elementów przygotowania do chrztu. Przyjęło się, że chrzest, jako fundament wiary, jest udzielany małym dzieciom (choć oczywiście możliwe jest przyjęcie go również w wieku późniejszym), dlatego to na jego rodzicach oraz chrzestnych spoczywa zgromadzenie wszystkich potrzebnych zaświadczeń i dokumentów.

Spis treści

 1. Czy każde dziecko może być ochrzczone?
 2. Przygotowania do chrztu katolickiego
 3. Kto może zostać rodzicem chrzestnym?
 4. Dokumenty do chrztu dziecka:
 5. Jak przebiega chrzest dziecka?
 6. Chrzest w kościołach prawosławnym i protestanckich
Jakie obowiązki ma matka chrzestna?

Czy każde dziecko może być ochrzczone?

W pierwszych wiekach, gdy chrzczeni byli głównie dorośli, przygotowanie do sakramentu trwało kilka lat, obecnie wymaga się od rodziców i chrzestnych jedynie udziału w naukach (zazwyczaj jest to jedno lub dwa spotkania), które organizowane są w parafii, w której chrzczone jest dziecko. W obecnym czasie pandemii spotkania mogą być prowadzone online lub wcale.

Zgodnie z instrukcjami Episkopatu „do chrztu należy dopuszczać wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone”. Oznacza to, że kapłan nie może odmówić udzielenia chrztu dziecku rodziców, którzy żyją w związku niesakramentalnym, o ile są osobami wierzącymi i zobowiążą się przed nim wychować dziecko w wierze katolickiej.

Zobacz, jakie obowiązki ma matka chrzestna

Przygotowania do chrztu katolickiego

Aby dziecko przystąpiło do sakramentu chrztu, jego rodzice powinni zgłosić się do zakrystii najlepiej około 2 miesięcy przed uroczystością. Należy wówczas mieć przy sobie najważniejsze dokumenty do chrztu i dane rodziców chrzestnych. Po dokonaniu formalności i ustaleniu terminu chrztu (w większości parafii sakrament udzielany jest w określone niedziele miesiąca, np. w drugą i czwartą), kapłan poda terminy nauk.

Jeżeli rodzice chrzestni, nie mieszkają na terenie danej parafii, co zdarza się bardzo często, ksiądz poprosi, by w dniu chrztu dostarczyli zaświadczenie ze swojej parafii potwierdzające, że mogą być chrzestnymi. To rodzaj potwierdzenia ich proboszcza, że są osobami wierzącymi i praktykującymi, a więc gwarantują pomoc rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze katolickiej.

Czytaj: Jak zorganizować chrzciny? 

CHRZCINY - zwyczaje związane ze chrzcinami

Jeśli chrzest to:

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Rodzic chrzestny powinien spełniać również inne warunki, określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (...);
 2. ukończył 16 lat (...);
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Warto dodać, że przepisy dopuszczają, by chrzestnym została osoba innego wyznania, ale jedynie jako świadek chrztu i pod warunkiem, że jest ochrzczona oraz że drugi chrzestny jest katolikiem.

Dokumenty do chrztu dziecka:

 • skrócony akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
 • - zgoda proboszcza parafii rodziców (jeśli nie mieszkają w danej parafii, ale pragną w niej ochrzcić swoje dziecko) i rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii) – w dniu chrztu
 • zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodziców oraz rodziców chrzestnych – w dniu chrztu

W dniu chrztu rodzice i chrzestni muszą złożyć podpis w parafialnej księdze chrztu.

Jak przebiega chrzest dziecka?

Sakrament chrztu udzielany jest zwykle podczas niedzielnej mszy świętej. W kościele katolickim odbywa się poprzez polanie główki dziecka woda święconą oraz poprzez namaszczenie jej olejami krzyżma.

W czasie chrztu potrzebna jest biała szatka ofiarowana przez matkę chrzestną (tradycyjnie jest to biała serwetka), która nakłada się w czasie obrzędu na dziecko na znak jego niewinności i oczyszczenia z grzechu pierworodnego oraz świeca – ofiarowana przez ojca chrzestnego, którą zapala on w czasie chrztu od paschału.

Chrzest w kościołach prawosławnym i protestanckich

W cerkwi prawosławnej chrzest dziecka połączony jest z sakramentem bierzmowania i może być sprawowany po 8. dniu życia. Dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie. Sakrament związany jest z określonymi wymaganiami: imię dziecka wybierane jest spośród imion świętych patronów, znajdujących się w kalendarzu prawosławnym.

Zgodnie z tradycją cerkwi prawosławnej rodzice chrzestni powinny być osobami wyznania prawosławnego i aktywnie uczestniczący w duchowym życiu wspólnoty parafialnej.

W drodze wyjątku prawosławny może być tylko jeden z rodziców – ojciec chrzestny, jeśli chrzci się chłopca lub matka chrzestna – jeśli chrzci się dziewczynkę.  Rodzice chrzestni muszą odbyć naukę, wyspowiadać się oraz przyjąć Eucharystię.

Do sakramentu chrztu potrzebna jest: szata chrzcielna, nienoszona bawełniana koszulka lub sukienka – pierwszym ubraniem dziecka po chrzcie, prawosławny krzyżyk na łańcuszku oraz dwie świece. Konieczny jest też duży biały ręcznik do otarcia dziecka.

W kościołach protestanckich chrzci się niemowlęta, jednak większy nacisk kładzie się na późniejszą konfirmację (w wieku nastoletnim), która jest swego rodzaju jego uzupełnieniem.

Przed sakramentem chrztu dziecka rodzice i chrzestni odbywają rozmowę z duszpasterzem, podczas której przedstawia on odpowiedzialność związana z chrześcijańskim wychowaniem dziecka.

Przynajmniej jedno z rodziców chrzestnych musi być wyznania ewangelicko-augsburskiego, która jest po konfirmacji lub wstąpiła do Kościoła w wieku dorosłym. Chrzestnymi nie mogą być osoby, które wystąpiły z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także osoby niewierzące i innej religii.

Do chrztu konieczny jest wgląd do aktu urodzenia dziecka oraz świadectwa chrztu świętego rodziców i rodziców chrzestnych. W przypadku gdy jeden z rodziców nie jest wyznania ewangelicko-augsburskiego wystarczy świadectwo chrztu świętego. 

Czytaj: Oryginalny prezent na chrzciny: zobacz co kupić na CHRZEST

Kto nie może być rodzicem chrzestnym?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza