Dziecko w szpitalu. Zasady określone przez Europejską Kartę Praw Dziecka w Szpitalu

2008-05-15 15:43

Dziecko w szpitalu to duży stres zarówno dla malca, jak i dla rodziców. Na świecie każde dziecko, które musi być leczone w szpitalu, może być pewne, że nie zostanie tam samo. U nas teoretycznie też..... choć same wiemy, jak jest w rzeczywistości. Oto jak powinno wygladać leczenie dziecka w szpitalu według Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu.

Dziecko w szpitalu
Autor: Jupiterimages

Spis treści

 1. Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu - jak powinnien wyglądać pobyt dziecka w szpitalu?
 2. Polecamy wideo: Jak przygotować dziecko do badań?

Dzieci nie lubią szpitali. Obce otoczenie budzi lęk i niepewność. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, kiedy pobyt dzieci w szpitalu jest konieczny. Warto wiedzieć jak powinna wyglądać hospitalizacja i jakie prawa ma dziecko oraz rodzice. Oto jakie zasady wprowadziła Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu.

Sprawdź również kalendarz rozwoju dziecka >>

Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu - jak powinnien wyglądać pobyt dziecka w szpitalu?

 1. Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką poradni lub na oddziale dziennym.
 2. Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających - bez względu na wiek dziecka.
 3. Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy dziecku. Pobyt rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.
 4. Dzieci i rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.
 5. Dzieci i ich rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.
 6. Dzieci powinny przebywać razem z innymi dziećmi w podobnym wieku. Nie należy umieszczać dzieci razem z dorosłymi.
 7. Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało dziecięce potrzeby.
 8. Przygotowanie i umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci.
 9. Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.
 10. Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane.

Przeczytaj również: Dieta chorego dziecka

Polecamy wideo: Jak przygotować dziecko do badań?

Badania lekarskie to dla każdego dziecka ogromny stres. W jaki sposób przygotować dziecko na pobranie krwi? Jak uspokoić pociechę przed wizytą u lekarza? Co zrobić, by dziecko nie bało się podczas rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej? Jak rozmawiać z dzieckiem i jak przygotować je do badań? Zapytalismy o to pediatrę.

Ministerstwo Zdrowia