Pobyt z dzieckiem w szpitalu: jakie prawa ma rodzic?

2019-07-03 13:47

Pobyt z dzieckiem w szpitalu wprawia rodziców w niemałe zdenerwowanie. Przede wszystkim martwią się o jego zdrowie, ale obawiają się również, jak oni i ich pociechy zostaną potraktowani w placówce. Niektórzy nie wiedzą o swoich prawach i pozwalają, by ich nie egzekwowano. Jak więc powinien wyglądać pobyt z dzieckiem w szpitalu i jakie są prawa rodzica?

dziecko w szpitalu
Autor: Thinkstock|thinkstockphotos.com Podczas pobytu z dzieckiem w szpitalu nie powinny obowiązywać żadne godzinowe ograniczenia odwiedzin dla rodziców.

Dużo mówi się o nieprzyjemnościach, z jakimi spotykali się rodzice dzieci, gdy te były hospitalizowane. Brak zgody na odwiedziny innych członków rodziny, brak możliwości zostania z dzieckiem na noc, brak informacji o tym, jak przebiega leczenie. Głosów, które mówią o tym, że rodzic czuł się dobrze potraktowany podczas pobytu z dzieckiem w szpitalu było zdecydowanie mniej. Na szczęście to już przeszłość. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadziła nowe regulacje, które zabraniają szpitalom pobierać opłaty za pobyt z dzieckiem na oddziale. Jakie jeszcze prawa mają rodzice dzieci przybywających w szpitalu?

Spis treści:

    1. Czy rodzic ma prawo przebywać z dzieckiem w szpitalu?
    2. Odwiedziny dziecka w szpitalu
    3. Opłaty związane z pobytem dziecka w szpitalu
    4. Prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka

Czy rodzic ma prawo przebywać z dzieckiem w szpitalu?

Jak mówi treść Europejskiej Karty Praw Pacjenta, rodzic nie tylko ma prawo być z dzieckiem w szpitalu, ale i personal placówki powinien go do tego zachęcać.

Warto dodać, że zasady te obowiązują również podczas udzielania wszelkich świadczeń zdrowotnych, matka lub ojciec dziecka mogą więc przebywać z nim podczas zabiegów, np. pobierania krwi. Wiadomo bowiem, jak wielkim stresem są dla najmłodszych tego typu wydarzenia.

Czytaj: Morfologia krwi u dziecka - interpretacja wyników badań krwi, normy, przekroczenia

Odwiedziny dziecka w szpitalu

W szpitalach rodziców nie obowiązują żadne godziny odwiedzin hospitalizowanych dzieci - mają prawo przebywać z małym pacjentem przez całą dobę, więc jeśli spotkają się z uwagami personelu, że godziny odwiedzin są np. do 18, a później z dzieckiem przebywać nie można, powinni wspomnieć o ustawie o prawach pacjenta i Europejskiej Karcie Praw Dziecka, które podkreślają, że obecność rodzica jest dla jego chorej pociechy, która znalazła się w zupełnie obcych szpitalnych warunkach, bardzo potrzebna.

Dziecko, a także dorosły, ma prawo do opieki pielęgnacyjnej w szpitalu, sprawowanej przez najbliższą osobę. Choć nie ma prawnych ograniczeń co do ilości osób czuwających przy dziecku, zazwyczaj nocny pobyt z dzieckiem w szpitalu jest możliwy naprzemiennie dla matki i ojca. Wyjątkiem są sytuacje, gdy istnieje zagrożenie epidemiologiczne lub gdy dla zdrowia dziecka konieczne jest, by nikt spoza personelu nie wchodził do jego pokoju.

Czytaj: Dziecko w szpitalu. Jak przygotować dziecko do pobytu w szpitalu?

Opłaty związane z pobytem dziecka w szpitalu

Do tej pory rodzic, który przebywał z dzieckiem w szpitalu musiał liczyć się z tym, że szpital miał prawo żądać od niego opłaty. W dodatku każda placówka posiadała cennik, według którego pobierała opłaty. Jednak według najnowszej nowelizacji ustawy, szpital nie ma prawa pobierać od rodziców opłat za jego pobyt przy chorym dziecku. Wszelkie koszty związane z pobytem rodziców w placówce szpitalnej będzie pokrywał NFZ.

Czytaj: Co zrobić, gdy dziecko choruje

Prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka

Rodzic, już podczas przyjmowania dziecka do szpitala, powinien być poinformowany o planowanym leczeniu. Podczas samej hospitalizacji ma prawo do bezpłatnej konsultacji z lekarzem, by ten rozwiał wszelkie wątpliwości, wyjaśnił, co w danej sytuacji powinno zadziałać najskuteczniej. Matka lub ojciec dziecka, podczas pobytu z nim w szpitalu, może też zgłaszać wszystkie swoje zastrzeżenia co do sposobu traktowania jego pociechy w szpitalu.