Czy rząd wprowadzi do szkół edukację ekologiczną?

2020-08-25 13:48

Rządzący ostatnio często mówią o potrzebie edukacji dzieci w tematach związanych z ochroną przyrody i ekologią. Czy w związku z tym w szkołach w końcu pojawi się osobny przedmiot: edukacja ekologiczna?

Czy rząd wprowadzi do szkół edukację ekologiczną?
Autor: Getty Images

Zanim pandemia koronawirusa na dobre zdominowała wszystkie dziedziny naszego życia, bardzo ważnym tematem publicznej debaty była ekologia i wciąż postępujący kryzys klimatyczny. Dostrzegając ten problem, coraz więcej krajów dołącza do tzw. "zielonej rewolucji".

- Polska nie będzie stać z boku tych zmian, tylko aktywnie przeć do przodu w kierunku zeroemisyjnej i czystej przyszłości. Jest na to wizja, plan, a także pieniądze – przekonywali rządzący w trakcie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2020, który odbył się w czerwcu tego roku.

O jakim planie konkretnie mowa? I czy coś zmieniło się od tego czasu, wraz z normalizacją naszego życia po lockdownie? Rząd - przynajmniej w teorii - w dużej mierze stawia na edukację Polaków. Jak przeczytać można na stronie Ministerstwa Klimatu:

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska. (...) Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem kształcenia (od najmłodszych lat) (...).

Co to oznacza w praktyce?

W Ministerstwie Klimatu edukacja ekologiczna to przede wszystkim (...): kampanie społeczne, badania opinii publicznej oraz działania pokazujące, jak dbać o klimat i środowisko, tj. konkursy, quizy, audycje telewizyjne i radiowe, a także wydarzenia i warsztaty. Współpracujemy też z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wsparcia (...) w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, realizacji warsztatów, konkursów dla szkół.

Czytaj także: Książki o ekologii dla dzieci. Te tytuły warto czytać razem z dzieckiem

Na zorganizowanym przez Fundację Czyste Powietrze oraz stowarzyszenie Młodzi dla Polski szczycie klimatycznym TOGETAIR 2020, ówczesna minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła o potrzebie edukowania najmłodszych obywateli w tematach związanych ze środowiskiem i ekologią. Czy to oznacza, że rządzący planują wdrożyć lekcje edukacji ekologicznej do szkół?

Niestety, nie do końca. W odpowiedzi na nasze pytanie Ministerstwo Klimatu wyjaśniło, że:

Koncepcja wyodrębnienia (...) zajęć z edukacji ekologicznej nie była do tej pory przedmiotem pogłębionych analiz w Ministerstwie Klimatu. Jednak zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska problematyka z obszaru ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jest uwzględniona w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół - (...) zagadnienia z ww. dziedzin są włączane do treści lekcyjnych.

Oznacza to w praktyce tyle, że od 1 września tego roku tematy ekologiczne mają być poruszane w ramach godzin wychowawczych. Czy faktycznie ma to miejsce? Nauczyciele przyznają, że różnie z tym bywa. Godziny wychowawcze pochłaniają często bieżące sprawy klasy i nie zawsze wystarczy czasu, by zrealizować tematy zawarte w podstawie programowej.

Tym większa odpowiedzialność spoczywa na barkach rodziców, którzy powinni zaszczepiać w swoich dzieciach szacunek do przyrody, zwierząt i dawać dobry przykład, jak dbać o środowisko.

Czytaj także: Jak nauczyć dziecko szacunku do roślin i zwierząt? Edukacja ekologiczna dla dzieci

Ekologiczny dom: jak urządzić ekopokoik dla dziecka?