Możesz mieć ubezpieczenie zdrowotne za darmo, bez rejestracji w UP. Od stycznia wchodzą nowe przepisy

2022-11-23 11:44

Darmowe ubezpieczenie zdrowotne przysługiwało dotąd tylko bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło, musiały opłacać je samodzielnie, co często przekraczało ich możliwości finansowe. Od stycznia wystarczy wniosek do ZUS, aby uzyskać darmowe ubezpieczenie, ale nie jest to rozwiązanie dla wszystkich.

Możesz mieć ubezpieczenie zdrowotne za darmo, bez rejestracji w UP. Od stycznia wchodzą nowe przepisy
Autor: Getty Images Możesz mieć ubezpieczenie zdrowotne za darmo, bez rejestracji w UP. Od stycznia wchodzą nowe przepisy

Nowa sytuacja na rynku pracy wymusiła zmiany w przepisach. Zdaniem rządu zmiany, które mają wejść w życie od stycznia 2023 roku, zmniejszą kolejki w Urzędach Pracy i oddzielą osoby bezrobotne i szukające pracy od tych, które rejestrują się w UP tylko po to, aby uzyskać darmowe ubezpieczenie zdrowotne. Komu będzie przysługiwało to rozwiązanie i jak otrzymać darmowe ubezpieczenie zdrowotne?

Bezpłatne ubezpieczenie w ramach nowej ustawy

Do tej pory osoba bezrobotna, aby utrzymać darmowe ubezpieczenie zdrowotne, musiała rejestrować się w Urzędzie Pracy. Takiej możliwości nie mieli pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło - oni musieli opłacać ubezpieczenie z własnej kieszeni, co było dużym wydatkiem. W najlepszej sytuacji były osoby, którym ubezpieczenie zdrowotne opłacali członkowie rodziny, np. zatrudniony na etacie mąż. 

W sytuacji, w której doszło do skorzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ mimo braku ubezpieczenia, można było zgłosić ten fakt w ciągu 30 dni i otrzymać ubezpieczenie wsteczne. 

Od stycznia ma pojawić się jeszcze jedna opcja. Ustawa o aktywności zawodowej zakłada, że od 1 stycznia 2023 roku osoba niezatrudniona może złożyć wniosek do ZUS, aby zostać objętą ubezpieczeniem zdrowotnym. Zdaniem rządu, sytuacja ta dotyczy ok. 800 tys. bezrobotnych oraz ok. 2 mln osób niezarejestrowanych w pośredniakach i nieobjętych żadnym ubezpieczeniem.

Czytaj również: Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone? Kiedy trzeba zgłosić malca do ZUS?

ZUS i macierzyński. Jak wylicza się świadczenia kobietom bezrobotnym?

Kto otrzyma darmowe ubezpieczenie od stycznia 2023?

Darmowe ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2023 roku będą mogły otrzymać osoby bezrobotne, które nie zarejestrują się w UP, ale złożą wniosek do ZUS. Aby zostać objętym ubezpieczeniem:

  • nie mogą otrzymywać dochodów (np. z tytułu umowy o dzieło) wyższych niż połowa minimalnego wynagrodzenia (limit minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku będzie wynosił 1745 zł od stycznia i 1800 zł od lipca),
  • nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła (np. zgłoszenia przez innego członka rodziny).

Przypomnijmy, że prawo do darmowej opieki zdrowotnej przysługuje każdej kobiecie w ciąży oraz w okresie porodu i połogu, posiadającej obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu i zamieszkującej na terenie Polski, nawet jeśli nie jest ona ubezpieczona.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza