Prosty kalkulator punktów do liceum. Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?

2023-07-04 13:43

Ile punktów do liceum? To pytanie zadają sobie od wczoraj ósmoklasiści, którzy właśnie otrzymali wyniki egzaminów, zdawanych w maju. Oto podstawowe zasady, które pozwolą ci przeliczyć wyniki testów na punkty i obliczyć, jakie masz szanse w rekrutacji do liceum.

dziecko przy stole z kalkulatorem liczące punkty
Autor: Getty images Prosty kalkulator punktów do liceum. Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Egzaminy ósmoklasistów to nie tylko zamknięcie nauki w szkole podstawowej, to również drzwi do dalszej nauki w liceum lub inne szkole ponadpodstawowej. Aby się do nich dostać należy wykazać się odpowiednio wysoką liczbą punktów ze świadectwa i egzaminu. Problem w tym, że na świadectwie są oceny, a wyniki egzaminów ósmoklasiści otrzymują w procentach. Jak przeliczyć procenty z egzaminu na punkty? Oto kalkulator, który pozwoli ocenić, ile punktów do liceum zdobyło dziecko i do jakiej szkoły może się dostać.

Spis treści

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023
 2. Punkty do liceum 
 3. Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?
M jak mama: Mapa myśli - doskonała pomoc w nauce

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023

Placówki przyjmują uczniów, na podstawie progów punktowych, które - jak tłumaczy na swoim blogu Wychowujemy.com.pl pedagog Magdalena Leczkowska - odpowiadają najniższej liczbie punktów, które w ubiegły roku uzyskała osoba przyjęta do danej placówki.

Oznacza to, że progi punktowe z zeszłego roku tak naprawdę są tylko wskazówką, a nie wyznacznikiem, ponieważ po ogłoszeniu wyników aktualnego egzaminu na pewno ulegną zmianie. Mimo to każde dziecko powinno obliczyć sobie liczbę punktów, z jakimi startuje do rekrutacji do liceum. 

Czytaj również: To krzywdzenie dzieci. Znany pedagog wyjaśnia, dlaczego czerwone paski nie mają sensu

Dobre czy niedostateczne? Jakie są zasady wystawiania ocen z zachowania?

Punkty do liceum 

O tym, do jakiego liceum czy technikum dostanie się dziecko, decyduje liczba punktów. A te są sumą punktów uzyskanych za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia (maksymalnie 100 punktów) oraz punktów zdobytych na egzaminie (również maksymalnie 100 punktów). Suma punktów możliwych do zdobycia wynosi więc 200.

Sposób przeliczania wyników egzaminów i ocen ze świadectwa na punkty potrzebne do dostania się do liceum czy technikum określane są odgórnie. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów miast czy kuratorium. My zgromadziliśmy wszystkie informacje w jednym miejscu, aby łatwiej było przeliczyć procenty i oceny na punkty do liceum. 

Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Przeliczanie ocen i wyników egzaminów na punkty nie jest trudne. Wystarczy wiedza na temat podstawowych zasad przeliczania.  Inaczej bowiem przelicza się wyniki egzaminów, inaczej oceny ze świadectwa, a inaczej punktuje się inne osiągnięcia ucznia, np. wolontariat czy sukcesy na olimpiadach szkolnych. 

Jak przeliczyć wyniki egzaminów? 

 • Egzamin z języka polskiego - uzyskany wyniki należy pomnożyć przez 0,35 (np. 94 proc. x 0,35 = 32,9 punktu),
 • Egzamin z matematyki - uzyskany wyniki należy pomnożyć przez 0,35 (np. 100 proc. x 0,35 = 35 punktów),
 • Egzamin z języka obcego - uzyskany wyniki należy pomnożyć przez 0,3 (np. 85 proc. x 0,3 = 23,4 punktu).

Jak przeliczyć oceny ze świadectwa?

W ramach 100 punktów uzyskanych za świadectwo brane są pod uwagę oceny końcowe z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (w zależności od tego, do jakiej klasy dziecko chce zdawać, np. do klasy matematyczno-fizycznej może to być np. fizyka i informatyka). 

Oceny ze świadectwa przelicza się na punkty w następujący sposób:

 • celujący - 18 punktów
 • bardzo dobry - 17 punktów
 • dobry - 14 punktów
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty

Dodatkowe punkty za osiągnięcia

Oprócz ocen na świadectwie punktowane są również osiągnięcia ucznia.

 • Za świadectwo z czerwonym paskiem dziecko - 7 punktów
 • za wolontariat - 3 punkty
 • szczególne osiągnięcia (wygrane w konkursach, tytuł laureata lub finalisty olimpiady) -  maksymalnie 18 punktów.