Twoje dziecko liczy na czerwony pasek? Średnia 4,75 nie wystarczy, aby go otrzymać

2023-05-23 16:19

Wydawałoby się, że chcąc mieć świadectwo z czerwonym paskiem, wystarczy odpowiednia średnia ocen. Tymczasem to nie wystarczy. Trzeba spełnić jeszcze jeden warunek.

dwie dziewczynki w ławce w szkole
Autor: GettyImages Średnia 4,75 nie wystarczy na czerwony pasek

Świadectwo z czerwonym paskiem może być szczególnie ważne dla tegorocznych ósmoklasistów. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem uczniowie mogą liczyć w systemie rekrutacji na dodatkowe siedem punktów.

Jaką średnią ocen trzeba mieć, aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem? To pytanie, które może zadawać sobie wielu uczniów. Warto jednak pamiętać jeszcze o jednym warunku, aby czerwony pasek pojawił się na świadectwie.

Zobacz także: Kasia Cichopek świętuje początek wakacji i pokazuje świadectwo córki. Fani bezlitośni: "Aż tak słabe oceny?"

Egzamin Ósmoklasisty 2022. Czy Zemsta Fredry zaskoczyła uczniów?

Jaką trzeba mieć średnią?

Głównym warunkiem, aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, a więc wszystkim znanym czerwonym paskiem, jest arytmetyczna średnia ocen na poziomie minimum 4,75.

Jeżeli uczniowi zdarzy się ocena dostateczna z jakiegoś przedmiotu, to wciąż ma szansę na zawalczenie o świadectwo z czerwonym paskiem. Brana jest pod uwagę sama średnia, a nie waga ocen na koniec roku szkolnego.

Jeszcze jeden warunek do czerwonego paska

Sama średnia to jednak nie wszystko. Rodzice, a niekiedy nawet sami uczniowie zapominają o jeszcze jednym warunku, który należy spełnić, aby uzyskać świadectwo z wyróżnieniem.

Chcąc otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem, brana jest pod uwagę także ocena z zachowania. Niezbędne jest uzyskanie oceny bardzo dobrej lub wzorowej. Uczeń z wysoką średnią ocen, ale dobrym zachowaniem niestety nie otrzyma świadectwa z wyróżnieniem.

Warunek ten jest zapisany w Rozporządzeniu MEN z 2019 roku. Kwestię reguluje § 18. 1 według, którego:

"(...)uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem" - czytamy.

Jakie przedmioty są wliczane do średniej?

Do wyliczenia średniej arytmetyczne ocen wlicza się wszystkie przedmioty w tym również religię i etykę. Warto pamiętać, że wyliczając średnią w ósmej klasie, wlicza się nie tylko oceny z przedmiotów w danym roku szkolnym, ale także z zajęć, których realizacja zakończyła się w poprzednich latach. Mowa tutaj o przyrodzie, plastyce, technice i muzyce. Oceny z tych przedmiotów także będą wliczane w średnią ocen na koniec roku w ósmej klasie.

Czytaj także: Egzamin ósmoklasisty 2023 - zasady, terminy, harmonogram