Są opóźnienie w wypłacaniu 400+ dla rodziców najmłodszych dzieci. ZUS się tłumaczy

2022-09-23 10:26

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęły wpływać skargi na opóźnienia w dofinansowaniu żłóbków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych. Ty też czekasz na 400 zł? ZUS tłumaczy, skąd się bierze opóźnienie i kiedy wpłyną pieniądze.

żłobek
Autor: Getty Images

Jeśli żłobek lub klub dziecięcy twojego dziecka nie otrzymał jeszcze 400 zł dofinansowania w ramach ustanowionego przez rząd 400 plus, to wiedz, że nie jesteś wyjątkiem. Do Rzecznika Praw Obywatelskich zaczynają napływać skargi na opóźnienia w wypłatach pieniędzy.

Opóźnienia w wypłatach 400 plus

Przypomnijmy, że od tego roku rodzice między 12. a 36. miesiącem życia mogą otrzymać 400 zł dofinansowania do opłaty za placówkę. Świadczenie żłobkowe jest niezależne od 500 plus i przysługuje wszystkim dzieciom, których nie objął Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto odpowiedniej placówki lub konkretnego opiekuna.

Niestety, ostatnio coraz więcej rodziców jest informowanych przez placówki o opóźnieniach w wypłatach 400 plus, co sprawia, że sami muszą pokrywać pełen koszt opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubiku. Ludzie skarzą się również na brak informacji z ZUS-u na temat powodu opóźnień.

Czytaj również: "Tyle płacę za żłobek, a jeszcze gigantyczna wyprawka". "Byle nie kłamały o pieluszce". Oswajamy największe lęki żłobkowych mam

Żłobki podwyższają czesne z powodu dofinansowania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

M jak mama - Jak powinna wyglądać adaptacja dziecka w żłobku?

ZUS się tłumaczy: opóźnienia są chwilowe

W związku ze skargami, RPO poprosił o wyjaśnienie zarząd ZUS. Odpowiedzi udzieliła Dorota Bieniasz, członek Zarządu ZUS. - Pragnę zapewnić Pana Rzecznika, że podejmujemy działania organizacyjne i kadrowe, aby takie sytuacje wykluczyć i maksymalnie skracać czas oczekiwania na wydanie decyzji. Staramy się również, aby nasi klienci otrzymali pełną informację o stanie sprawy na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Jak podaje portal infor.pl, Bieniasz wyjaśniła również, że opóźnienia spowodowane są procedurami dotyczącymi weryfikacji zgłoszeń o dofinansowanie. W przypadku nieścisłości czy wątpliwości ZUS ma obowiązek je wyjaśnić, a to wymaga czasu. 

"Jeżeli wynik weryfikacji nie pozwoli na automatyczne ustalenie prawa do świadczenia, sprawa jest kierowana do ręcznej obsługi przez pracownika ZUS. Ręczna obsługa tych spraw realizowana jest w Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin (CSR) w Oddziale ZUS w Białymstoku.

Do ręcznej obsługi kierowane są sprawy, w których nie było możliwe wydanie rozstrzygnięcia na podstawie danych wskazanych we wniosku przez klienta, jak również danych wprowadzonych do odpowiednich rejestrów, tj. do rejestru PESEL, Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych, Wykazu dziennych opiekunów.

Ręcznej obsłudze podlegają sprawy, w których:

  • nie udało się potwierdzić, że wnioskodawca jest rodzicem na podstawie danych zapisanych w rejestrze PESEL lub na podstawie wcześniejszych wniosków o świadczenia dla rodzin;
  • nie udało się potwierdzić, że wnioskodawca sprawuje opiekę nad dzieckiem na podstawie wcześniejszych wniosków o świadczenia dla rodzin;
  • na dziecko został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) lub został złożony
  • wniosek o to świadczenie. W tych sprawach pracownik musi ustalić okres za jaki dofinansowanie ma być przyznane lub wydać decyzję odmowną, gdy na dziecko zostało przyznane RKO ponieważ dziecko ma mniej niż 36 miesięcy;.
  • w rejestrze lub wykazie nie udało się potwierdzić; że 'dziecko uczęszcza do placówki wskazanej przez rodzica we wniosku (np. rodzić we. wniosku błędnie wskazał żłobek, do którego uczęszcza dziecko; zamiast dziennego opiekuna wskazał żłobek, gdy tymczasem dziecko uczęszcza do dziennego opiekuna; rodzic we wniosku wskazał żłobek pomimo tego, że dziecko uczęszcza do przedszkola);
  • wnioskodawca nie został potwierdzony w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub w wykazie dziennych opiekunów jako opiekun dziecka;
  • na dziecko zostało złożonych kilka wniosków o dofinansowanie;
  • dziecko uczęszcza do więcej niż jednej placówki;
  • występuje opieka naprzemienna rodziców nad dzieckiem;
  • rodzice w sposób błędny wypełnili formularz wniosku.

- czytamy na infor.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza